Visit Us On Facebook

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA PRAVNIH OSOBA ZA (SU)FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA

Objavio RADA

Predmet Javnog poziva jest zaprimanje prijava pravnih osoba zainteresiranih za ostvarivanje (su)financiranja programa i projekata koje iste žele provesti u predstojećem vremenskom razdoblju, a koji programi i projekti su usmjereni na dobrobit djece i mladih te podršku istima kroz različite sadržaje koji su od vitalne važnosti za njihov rast i razvoj.

Pravne osobe koje imaju pravo ostvariti (su)financiranje programa/projekata temeljem ovog Javnog poziva su:

  1. organizacije civilnog društva koje su osnovane sa svrhom promicanja dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji
  2. pravne osobe osnovane za obavljanje kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih i sličnih djelatnosti sve sa svrhom promicanja dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji
  3. javne ustanove
  4. tijela državne uprave
  5. tijela jedinica lokalne samouprave
  6. tijela jedinica područne (regionalne) samouprave.

Zaklada je u okviru svojeg Financijskog plana za 2022. godinu predvidjela i osigurala ukupni iznos financijskih sredstava u visini od 2.000.000,00 kn, temeljem ovog Javnog poziva planira (su)financirati približno 30 programa i projekata pravnih osoba.

Vremensko razdoblje za provedbu programa/projekata prijavljenih u sklopu ovog Javnog poziva može trajati najduže 14 mjeseci i to u razdoblju od početno 1. listopada 2022. godine do zaključno 1. prosinca 2023. godine.

Zaklada će (su)financirati programe/projekte pravnih osoba u najnižem iznosu od 10.000,00 kn, odnosno u najvišem iznosu od 100.000,00 kn

Prijave na Poziv moguće su do 19.05.2022. godine.

Više na: POVEZNICA

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook