Visit Us On Facebook

Javni poziv za podnošenje prijave za financiranje radova gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika za 2023. godinu iz sredstava naknade za korištenje općekorisnih šuma

Objavio RADA

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za podnošenje prijave za financiranje radova gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika za 2023. godinu iz sredstava naknade za korištenje općekorisnih šuma čiji je predmet financiranje radova gospodarenja u šumama privatnih šumoposjednika, i to:

  1. Prirodne obnove šuma
  2. Umjetne obnove šuma
  3. Njege šuma
  4. Podizanje novih šuma na neobraslom šumskom zemljištu
  5. Sanacije i obnove šuma
  6. Zaštite šuma od šte4tnih organizama i požara
  7. Održavanja izvora, bunara i cisterni

Prihvatljivi troškovi za financiranje su radovi radnika i radovi stroja.

Pravo na podnošenje prijave imaju privatni šumoposjednici upisani u upisnik privatnih šumoposjednika.

Rok za podnošenje prijave je 31. kolovoz 2022. godine.

Više na: POVEZNICA

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook