Visit Us On Facebook

JAVNI POZIV ZA POTICANJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Objavio RADA

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije. Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje projekata korištenja obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju odnosno mjera ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije sukladno Tehničkim uvjetima.

Cilj Poziva je povećanje proizvodnje energije i udjela OIE u ukupnoj potrošnji energije te smanjenje emisije stakleničkih plinova. Procjenjuje se da će provedbom Poziva biti ugrađeno 200 sustava za korištenje OIE.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su:

 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • tijela državne uprave,
 • ostali proračunski i izvanproračunski korisnici,
 • ustanove,
 • zadruge,
 • vjerske zajednice,
 • trgovačka društva,
 • fizičke osobe (obrtnici),
 • obiteljska poljoprivredna gospodarstva,
 • privatni iznajmljivači ,
 • samostalne djelatnosti,
 • upravitelji višestambenih zgrada i
 • ostali pravni subjekti (osim udruga).

Sredstva Fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi. Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 100.000.000,00 kuna.

Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava pomoći , subvencija i donacija, pri čemu se po Projektu može ostvariti sufinanciranje kako slijedi:

 • za izradu glavnog projekta: do 40% opravdanog troška izrade, odnosno najviše 70.000,00 kuna po lokaciji,
 • za ugradnju sustava za korištenje OIE kroz provedbu mjera M1 ili M2 sukladno Tehničkim uvjetima:
  • do 80% opravdanih troškova radova za lokacije posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,
  • do 60% opravdanih troškova radova za lokacije na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,
  • do 40% opravdanih troškova radova za lokacije na ostalim područjima Republike Hrvatske,
 • za stručni nadzor: do 40% opravdanog troška provedbe, odnosno najviše 56.000,00 kuna po lokaciji,

odnosno sveukupno u iznosu do najviše 1.400.000,00 kuna za sve opravdane troškove na svim lokacijama provedbe Projekta.

Više na: POVEZNICA

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook