Visit Us On Facebook

Javni poziv za poticanje ugradnje fotonaponskih elektrana u obiteljskim kućama (EnU-4/23)

Objavio Filip Medak

Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje projekata ugradnje fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju (u daljnjem tekstu: Projekt) u postojećim obiteljskim kućama. Fotonaponske elektrane mogu biti postavljene na postojeće obiteljske kuće ili na postojeće pomoćne građevine uz obiteljsku kuću. Za sufinanciranje su prihvatljive isključivo fotonaponske elektrane koje su ugrađene i puštene u pogon nakon 1. siječnja 2023. godine, stupnja korisnog djelovanja ugrađenih fotonaponskih sunčanih modula najmanje 18%.

Cilj Poziva je povećanje proizvodnje energije i udjela OIE u ukupnoj potrošnji energije te posljedično smanjenje emisije stakleničkih plinova. Procjenjuje se da će provedbom Poziva biti sufinancirano oko 3500 ugrađenih fotonaponskih elektrana.

Sredstva Fonda

•          Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 12.425.000,00 eura.

•          Sredstva se dodjeljuju u visini od 600 eura po kW nazivne snage5 ugrađene fotonaponske elektrane, a najviše do 50% opravdanih troškova Projekta.

Korisnici sredstava

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su:

 • fizičke osobe – građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće koji su u trenutku puštanja fotonaponske elektrane u pogon imali prebivalište3 na adresi i mjestu kuće.
 • Fizičke osobe – građani koji na adresi i mjestu obiteljske kuće obavljaju gospodarsku djelatnost nisu korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva.
 • Prijavitelji koji su ostvarili pravo na sredstva Fonda ili sredstva iz drugih izvora po prethodno provedenim dodjelama sredstava za sufinanciranje predmeta Poziva, ne mogu ostvariti pravo na sredstva po ovom Pozivu.

Prihvatljivi i opravdani troškovi

 • Prihvatljivi i opravdani troškovi po ovom Pozivu su troškovi izvođenja radova, što
 • uključuje nabavu i ugradnju sustava i opreme, kako slijedi:
 •  fotonaponski sunčani moduli, njihovi nosači (potkonstrukcija), pretvarači
 • (inverteri), DC i AC razvod,
 •  regulacijska, mjerna i oprema za prikupljanje i prikazivanje podataka,
 •  oprema obračunskog mjernog mjesta,
 •  ostala oprema za pravilan rad sustava,
 •  građevinski radovi nužni za ugradnju prethodno navedene opreme (kabelski
 • prodori, betoniranje postolja i sl.),
 •  gromobranska instalacija FN elektrane.

  Opravdani su isključivo troškovi nastali nakon 1. siječnja 2023. godine.

Podnošenje prijava na Poziv započinje objavom Poziva, 15. studenog 2023. godine u 9 sati.

Poziv traje do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Više informacija dostupno je na poveznici: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=219

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook