Visit Us On Facebook

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Bjelovarsko-bilogorske županije

Objavio Filip Medak

Povelja počasnom građaninu Bjelovarsko-bilogorske županije je javno priznanje kojim se  može proglasiti domaći ili strani državljanin koji se osobno istakao naročitim zaslugama za  Bjelovarsko- bilogorsku županiju. Povelja Bjelovarsko-bilogorske županije može se dodijeliti fizičkim i pravnim osobama za naročite uspjehe na svim područjima gospodarskog i društvenog života od značaja za županiju. Ovo priznanje može se dodijeliti domaćem ili stranom državljaninu.

Javna priznanja Bjelovarsko-bilogorske županije su:

– Povelja počasnom građaninu Bjelovarsko-bilogorske županije,

– Povelja Bjelovarsko-bilogorske županije,

– Plaketa „Tihomir Trnski“,

– Medalja Bjelovarsko-bilogorske županije.

Plaketa „Tihomir Trnski“ je javno priznanje koje se može dodijeliti fizičkim i pravnim osobama za izuzetne rezultate na obrazovnom, kulturnom, športskom i drugim područjima kulturnog života.

Medalja Bjelovarsko-bilogorske županije posebno je javno priznanje koje se dodjeljuje građanima i pravnim osobama koje su svojim radom i djelovanjem i demokratskim usmjerenjem pridonijeli promicanju i ugledu Bjelovarsko-bilogorske županije.

Javna priznanja dodjeljuju se u prigodi obilježavanja Dana Bjelovarsko-bilogorske županije.

Prijedlog za proglašenje domaćeg ili stranog državljanina počasnim građaninom Bjelovarsko- bilogorske županije može dati župan te radna tijela Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije.

Prijedlog za dodjelu Povelje Bjelovarsko-bilogorske županije, Plakete „Tihomir Trnski“ i Medalje Bjelovarsko-bilogorske županije može dati župan, radna tijela Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije te fizičke i pravne osobe s područja gospodarstva, ustanove, udruge građana i građani.

Na zahtjev Odbora za dodjelu povelja i priznanja Bjelovarsko-bilogorske županije, podnositelj prijedloga je dužan naknadno dostaviti dopunske podatke i dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijedloga je do 16. veljače 2024. godine.

Više informacija na linku: https://bbz.hr/javni-pozivi-natjecaji/javni-poziv-za-predlaganje-kandidata-za-dodjelu-javnih-priznanja-bjelovarsko-bilogorske-%C5%BEupanije-2

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook