Visit Us On Facebook

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI BJELOVARSKO -BILOGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Objavio Filip Medak

Predmet Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa/projekata u kulturi, koji će se financirati/sufinancirati u 2024. godini iz Proračuna Bjelovarsko – bilogorske županije, u područjima od interesa za Bjelovarsko – bilogorsku županiju. Pravo podnošenja prijave imaju kulturno-umjetničke udruge, umjetničke organizacije, građani i udruge, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Bjelovarsko-bilogorske županije.

Cilj Javnog poziva je podržati aktivnosti u djelatnosti kulture koje doprinose razvoju i unapređenju kulture na području Bjelovarsko – bilogorske županije.

Programom javnih potreba u kulturi Bjelovarsko – bilogorske županije za 2024. financirati/sufinancirati će se slijedeća područja programske djelatnosti:

1. programi likovne, glazbene, glazbeno-scenske i plesne djelatnosti,

 2. programi knjižnične, knjižne i nakladničke djelatnosti,

 3. programi poticanja i njegovanja tradicijske baštine i razvitka kulturno umjetničkog amaterizma,

4. programi muzejsko – galerijske djelatnosti,

5. programi spomeničke baštine i vjerskih objekata,

 6. programi kulturnih manifestacija.

Program se može financirati u 100% iznosu prihvatljivih troškova programa, pri čemu potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava.

Na Javni poziv se ne mogu prijaviti aktivnosti koje se već u potpunosti financiraju iz proračunskih sredstava Bjelovarsko – bilogorske županije ili drugih javnih izvora.

Najniži iznos financijskih sredstava koji se može odobriti za financiranje pojedine aktivnosti je 132,72 eura.

Najviši iznos financijskih sredstava koji se može odobriti za financiranje pojedine aktivnosti je 1.327,23 eura

Rok za prijavu projekta je 31. listopada 2023. godine.

Više na: https://bbz.hr/javni-pozivi-natjecaji/javni-poziv-za-predlaganje-programa-javnih-potreba-u-kulturi-bjelovarsko-bilogorske-%C5%BEupanije-za-2024-godinu

Podijeli
Categories: NovostiNatječaji

Skip to content
Visit Us On Facebook