Visit Us On Facebook

JAVNI POZIV za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2024. godinu

Objavio Filip Medak

U cilju promicanja veza i jačanja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, očuvanja i jačanja nacionalnog identiteta, zaštite prava i interesa hrvatskih zajednica, očuvanja hrvatskog jezika, kulturnog stvaralaštva i baštine te poticanja hrvatskog kulturnog zajedništva, kao i pomoć ugroženim pojedincima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske i ugroženim pojedincima – povratnicima/useljenicima iz hrvatskog iseljeništva/dijaspore, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je 1. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2024. godinu.

Prihvatljivi prijavitelji na ovaj Javni poziv su:

A) neprofitne organizacije Hrvata izvan i u Republici Hrvatskoj (udruge, zaklade, ustanove, vjerske zajednice ili druge pravne osobe) čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti i koje su se opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonima Republike Hrvatske ili pravnim poretkom matične države, a upisane su u Registar ili drugu odgovarajuću Evidenciju organizacija matične države.

B) fizičke osobe – pojedinci čiji projekti promiču ciljeve i prioritete definirane strateškim dokumentima Ureda i u skladu su s područjima financiranja iz točke 1. Javnog poziva’

C) ugroženi pojedinci – pripadnici hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske koji žive u otežanim socijalnim, materijalnim ili zdravstvenim okolnostima.

D) ugroženi pojedinci – povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeni5tva/dijaspore koji žive u otežanim socijalnim, materijalnim ili zdravstvenim okolnostima koje onemogućuju integraciju u hrvatsko društvo.

Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 1.000.000,00 eura.

Najniži iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 700,00 eura, a najviši iznos po pojedinom projektu je 20.000,00 eura, dok je najniži iznos jednokratne financijske potpore ugroženim pojedincima pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske i ugroženim pojedincima povratnicima/useljenicima iz hrvatskog iseljeništva/dijaspore 300,00 eura, a najvi5i 3.500,00 eura.

Jedan prijavitelj može podnijeti najviše dvije prijave na ovaj Javni poziv.

Rok za podnošenje prijava u elektronikom i papirnatom obliku je 30 dana od dana objave Javnog poziva na gore navedenoj mrežnoj stranici Ureda i traje zaključno do 6.ožujka 2024. godine.

Za više informacija na linku: https://hrvatiizvanrh.gov.hr/vijesti/objavljen-je-1-javni-poziv-za-prijavu-posebnih-potreba-i-projekata-od-interesa-za-hrvate-izvan-republike-hrvatske-u-svrhu-ostvarenja-financijske-potpore-za-2024-godinu-6362/6362

Podijeli
Categories: NovostiNatječaji

Skip to content
Visit Us On Facebook