Visit Us On Facebook

JAVNI POZIV za prikupljanje prijava za dodjelu financijske potpore projektima za poticanje povratka Hrvata i stvaranja održivih uvjeta života u Bosni i Hercegovini za 2023. godinu

Objavio Filip Medak

Provedba navedenog općeg cilja predviđena je kroz sljedeće mjere:

 • Poticanje održivog povratka stanovništva na području Bosne i Hercegovine putem financijske pomoći udrugama i ostalim pravnim osobama u Bosni i Hercegovini koje svojim djelovanjem mogu pripomoći povratku i svojim aktivnostima doprinose stvaranju boljih i kvalitetnijih uvjeta življenja na tom prostoru te stvaranju preduvjeta ostanka
 • Poticanje gospodarskih aktivnosti radi poticaja gospodarskog razvoja, promicanje centra za povratnike kroz koje bi realizirali programi pružanja pomoći i potpore povratnicima u Bosni i Hercegovini, poticanje obnove/izgradnje komunalne i socijalne infrastrukturu
 • Potpora ustanovama za osobe s posebnim potrebama te potpora aktivnostima vezanim za socijalno ugrožene kategorije, žrtve nasilja, samohrani roditelji i slično, potpora programima i projektima unapređenja zdravstvene skrbi,

Prihvatljiva ulaganja i s njima povezani prihvatljivi troškovi za sufinanciranje kroz ovaj Program su:

 • Gospodarski projekti, male tvrtke i OPG-ovi,
 • Projekti na području javne uprave, infrastrukture i zdravstva,
 • Projekti za područje odgoja i obrazovanje,  mladih i demografije te sporta,
 • Projekti udruga, kulture, crkve te poboljšanja kvalitete života, identiteta i baštinjenja
 •  

Ukupan iznos potpore po pojedinom projektu ne može biti veći od 50.000,00 EUR

UVJETI ZA PODNOSITELJE PRIJAVE

 • Prijave za dodjelu financijske potpore mogu podnijeti pravne osobe registrirane u Bosni i Hercegovini i to:
 • jedinice lokalne samouprave ( općine i gradovi),
 • komunalna poduzeća u većinskom vlasništvu lokalne samouprave,
 • javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači crkva, nevladine organizacije ili jedinice lokalne samouprave,
 • registrirana poduzeća, mali gospodarski subjekti ili poljoprivredna gospodarstva koji su osnovani kao OPG, obrti, zadruge, trgovačka društva,
 • obrazovne i znanstvene institucije,
 • zdravstvene ustanove,
 • ostale pravne osobe

Rok za podnošenje prijave je 10 dana od objave javnog poziva na web stranici Ministarstva odnosno do 4. prosinca 2023. godine.

Više informacija na linku: https://mpgi.gov.hr/24-11-2023-javni-poziv-za-prikupljanje-prijava-za-dodjelu-financijske-potpore-projektima-za-poticanje-povratka-hrvata-i-stvaranja-odrzivih-uvjeta-zivota-u-bosni-i-hercegovini-za-2023-godinu/17265

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook