Visit Us On Facebook

JAVNI POZIV ZA PROVEDBU PROGRAMA POTRPORE ZA KOMPENZACOJU RASTA TROŠKOVA PROIZVODNJE U SEKTORU RATARSTVA

Objavio Filip Medak

Cilj Programa potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektoru ratarstva je pružiti financijsku potporu proizvođačima koji se bave proizvodnjom pšenice i/ili ječma i/ili zobi i/ili tritikale i/ili pira i/ili raži i/ili uljane repice kako bi se ublažili ekonomski gubitci koji utječu na održivost proizvodnje ratarskih kultura u Republici Hrvatskoj.

Za potporu je prihvatljivo prvih 30 ha poljoprivrednih površina na kojima podnositelj Zahtjeva uzgaja pšenicu i/ili ječam i/ili zob i/ili tritikale i/ili pir i/ili raž i/ili uljanu repicu u 2023. godini. Predmet Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za ostvarivanje prava na potporu iz Programa.

Intenzitet potpore iznosi najviše 135 €/ha za površine prihvatljive za potporu.

PRIHVATLJIVI KORISNICI POTPORE:

Prihvatljivi korisnici potpore su poljoprivredni proizvođači koji se bave proizvodnjom pšenice i/ili ječma i/ili zobi i/ili tritikale i/ili pira i/ili raži i/ili uljane repice i koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

a) upisani su u Upisnik poljoprivrednika

b) imaju evidentirane poljoprivredne površine pod pšenicom i/ili ječmom i/ili zobi i/ili tritikale i/ili pirom i/ili raži i/ili uljanom repicom u ARKOD sustavu na temelju kojih je podnesen Jedinstveni zahtjev za 2023. godinu

Zahtjev za potporu moguće je podnijeti najkasnije do 20. prosinca 2023. godine.

Za više informacija na linku: https://www.apprrr.hr/javni-poziv-za-provedbu-programa-potpore-za-kompenzaciju-rasta-troskova-proizvodnje-u-sektoru-ratarstva-otvoren-do-20-prosinca-2023-godine/

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook