Visit Us On Facebook

Javni poziv za stambeno zbrinjavanje stanovnika kojima su zgrade oštećene u klizanju tla

Objavio Filip Medak

Pozivaju se svi zainteresirani prihvatljivi podnositelji zahtjeva za stambeno zbrinjavanje stanovnika obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla u Republici Hrvatskoj, da se odazovu ovom pozivu te dostave do 1. srpnja 2024. Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su vlasnici obiteljskih kuća ili zgrada u kojima su stanovnici na dan pojave oštećenja obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada klizanjem tla imali prijavljeno prebivalište, prijavljeno boravište ili su u njima do nastanka oštećenja stanovali te najmoprimci sa ugovorima o najmu, koje se nalaze na područjima županija koje su Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (“Narodne novine”, broj 3/2024) razvrstane u skupine od I. do III.

Prihvatljive aktivnosti su: uklanjanje ostataka uništenih ili porušenih zgrada, izrada projektne i druge tehničke dokumentacije obnove/rušenja zgrade, pribavljanje potrebnih dozvola, izvođenje radova obnove/rušenja zgrade, nabava opreme i opremanje zgrade, nabava ili kupnja postojeće obiteljske kuće ili stambene zgrade ili stana, izgradnja nove ili zamjenske obiteljske kuće ili stambene zgrade, suradnja Ministarstva ili JLS kod ugovaranje najma obiteljske kuće ili stambene zgrade ili stana, kontinuirano praćenje (monitoring klizišta) (izrada projekta monitoringa, nabava opreme i uspostava monitoringa),• isplata novčanih sredstava za nadoknadu troškova.

Prijave na poziv građani podnose putem jedinica lokalne samouprave na čijem se području kuća ili zgrada nalazi i to najkasnije do 1. srpnja 2024. godine. Propisani obrazac prijave dostupan je na internetskoj stranici Ministarstva https://mpgi.gov.hr (i u prilogu). Općina odnosno grad, na čijem se području klizište nalazi, utvrđuje opravdanost zahtjeva te ga prosljeđuje u Ministarstvo koje potom donosi Odluku o stambenom zbrinjavanju.

Za više informacija na linku: https://mpgi.gov.hr/vijesti-8/javni-poziv-za-stambeno-zbrinjavanje-stanovnika-kojima-su-zgrade-ostecene-u-klizanju-tla/17591

Podijeli
Categories: NovostiNatječaji

Skip to content
Visit Us On Facebook