Visit Us On Facebook

Javni poziv za sufinanciranje gradova i općina za sufinanciranje projekata gradova i općina razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2024. godini

Objavio Filip Medak

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine 24.05.2024. raspisuje Javni poziv za sufinanciranje gradova i općina za sufinanciranje projekata gradova i općina razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2024. godini. Prihvatljivi podnositeljizahtjeva su jedinice lokalne samouprave I. do VI. skupine (prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 3/2024). Prihvatljivi projektisu projekti čija realizacija potiče ili pridonosi boljem obavljanju kako komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga, tako i svih drugih aktivnosti koje pridonose podizanju razine javnih usluga i kvalitete življenja stanovništva na području prihvatljivih podnositelja. 

Prihvatljive aktivnosti su: 

  • izrada projektne i druge tehničke dokumentacije za izvođenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izvođenje većih zahvata na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture; 
  • izvođenje radova i ugradnja uređaja komunalne infrastrukture, izvođenje radova na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture te uređenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugih javnih prostora i drugih objekata koji pridonose podizanju razine javnih usluga i poboljšanju kvalitete življenja u naseljima jedinice lokalne samouprave; 
  • troškovi stručnog nadzora nad izvođenjem radova;
  • nabava opreme i strojeva kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke komunalne usluge, komunalnog standarda odnosno obavljanje određene komunalne djelatnosti te nabavka druge komunalne opreme za javne površine naselja.

Iznos sufinanciranja Ministarstva: Najviši iznos sufinanciranja Ministarstva po Korisniku, može iznositi 60.000,00 Eura s PDV-om.

Udio Ministarstva u sufinanciranju projekta ovisi o indeksu razvijenosti prihvatljivog podnositelja prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 3/2024) pa tako može biti maksimalno do: 

  • 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz I. skupine;
  • 70% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz li. skupine;
  • 60% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz Ili. skupine;
  • 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz IV. skupine;
  • 40% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz V. skupine;
  • 30% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz VI. skupine;

Rok za podnošenje zahtjeva je 20 dana od objave poziva. 

Više na: https://mpgi.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-50/komunalno-gospodarstvo-8131/financiranje-projekata-za-poticanje-razvoja-komunalnog-gospodarstva-i-komunalnog-standarda/financiranje-projekata-u-2024-godini/17671

Podijeli
Categories: Nekategorizirano

Skip to content
Visit Us On Facebook