Visit Us On Facebook

JAVNI POZIV za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2024. godini

Objavio Filip Medak

Spomen-obilježja vezanim za Domovinski rat na području Republike Hrvatske čija će izgradnja odnosno postavljanje ili uređenje biti sufinancirani sredstvima Državnog proračuna u 2024. godini jesu:

  • arhitektonsko, kiparsko ili drugo djelo, reljef, spomen-ploča, spomenik, građevina ili drugi objekt, sve primjerene estetske vrijednosti,
  • spomen-soba, spomen-kuća ili spomen-dom te spomen-područje sve primjerene estetske vrijednosti,
  • stroj, prijevozno sredstvo, vojna tehnika i slično, koje je izvan redovne uporabe, a koje se postavlja u prostor

Iznimno, sredstvima Državnog proračuna u 2024. godini, u Bosni i Hercegovini mogu biti sufinancirana do tri spomen-obilježja vezanim za Domovinski rat primjerene estetske vrijednosti, uz važeći akt nadležnog tijela kojim se dopušta izvođenje planiranih aktivnosti prema projektu, uz udovoljavanje ostalim uvjetima iz ovog Javnog poziva.

Sufinanciranje će se temeljiti na raspoloživim sredstvima osiguranim u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2024. godinu, u razdjelu 041 Ministarstvo hrvatskih branitelja, na Aktivnosti K 754007 “Spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu“, Račun 3632 “ Kapitalne  pomoći unutar općeg proračuna“ i Račun 3821 „Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama“.

Prihvatljivi troškovi:

Obrazac A – troškovi izrade natječajnog elaborata i programa natječaja, troškovi provedbe javnog natječaja za odabir idejnog rješenja i troškovi izrade projektne dokumentacije izrađene po ovlaštenim osobama koja proizlazi iz rezultata javnog natječaja.

Obrazac B i C – troškovi izvođenja radova prema glavnom / izvedbenom projektu i troškovniku s jediničnim cijenama (građevinski, kamenoklesarski, krajobrazni i drugi radovi izgradnje objekta, radovi unutarnjeg uređenja objekta, radovi izrade skulpture: klesanje, modeliranje, lijevanje i sl.) te troškovi projektantskog i stručnog nadzora nad izvođenjem radova.

Obrazac D – troškovi izvođenja radova prema troškovniku s jediničnim cijenama izvoditelja radova (manji građevinski radovi temeljenja, manji radovi unutarnjeg uređenja, manji radovi uređenja okoliša, radovi izrade i postavljanja skulpture, ploče ili drugog elementa u prostor ili na objekt i sl.). Iznimno, priznavat će se troškovi nabave materijala do najviše 4.000,00 eura za manje zahtjevne radove koji se izvode aktivnošću udruga. Udruga je odgovorna za kvalitetu izvedenih radova.

Javni poziv otvoren je od 30. siječnja 2024. godine do 29. ožujka 2024. godine.

Više informacija na linku: https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/919

Podijeli
Categories: NovostiNatječaji

Skip to content
Visit Us On Facebook