Visit Us On Facebook

Javni poziv za sufinanciranje izrade dokumentacije za pripremu pilot-projekta vezanih uz iskorištavanje energetskog potencijala otpada kao resursa

Objavio Filip Medak

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je  Javni poziv za pripremu pilot – projekta vezanih uz iskorištavanje energetskog potencijala otpada kao resursa. Predmet ovog Javnog poziva je sufinanciranje izrade projektno – tehničke dokumentacije za razvoj novih tehnologija i pripremu pilot-projekata vezanih uz iskorištavanje energetskog potencijala otpada kao resursa na koji se primjenjuje Zakon o gospodarenju otpadom. Sufinanciranje ovog poziva iznosi najviše do 100% iznosa opravdanih troškova za izradu projektno-tehničke dokumentacije, a najviše do 50.000,00 eura po jednoj prijavi.

Ukupni raspoloživi iznos sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu iznosi 400.0000,00 eura.

Prihvatljivi troškovi su:

–          Usluge izrade studije izvedivosti i/ili analize troškova i koristi,

–          Usluge izrade idejnog rješenja i/ili idejnog projekta i/ili glavnog projekta i/ii izvedbenog projekta i/ili projekta opremanja

–          Usluge kontrole glavnog projekta od strane revidenta,

–          Usluge izrade elaborata i ekvivalentnih dokumenata koji su potrebni za idejni projekt i/ili glavni projekt i/ili za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja,

–          Usluge izrade dokumenata za provođenje postupaka procjene utjecaja zahvata na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu

Podnošenje prijava započinje 19.6.2023. u 9 sati.

Fond pridržava mogućnost privremenog zatvaranja Javnog poziva i njegovog ponovnog otvaranja, ovisno o iznosu raspoloživih sredstava.

Više na: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=206

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook