Visit Us On Facebook

Javni poziv za sufinanciranje nabave komunalnih vozila i plovila na alternativna goriva

Objavio RADA

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni poziv za sufinanciranje nabave komunalnih vozila i plovila na alternativna goriva. Predmet Poziva je sufinanciranje troškova ulaganja za nabavu novih vozila i plovila s pogonom na alternativna goriva (električna energija, vodik i hibridni pogon) za sakupljanje i prijevoz komunalnog otpada.

Vozila i plovila s pogonom na alternativna goriva u sklopu provedbe Poziva smatraju se:

 1. vozila kategorija N1, N2, N3 na električni pogon, hibridni pogon ili pogon na vodik,
 2. radni strojevi – čistilice na električni pogon,
 3. plovila na električni i hibridni pogon.

Cilj Poziva je smanjenje emisije C02 i korak prema transformaciji komunalnih poduzeća u Hrvatskoj prema klimatskoj neutralnosti voznog parka.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su poduzetnici – davatelji usluge sakupljanja komunalnog otpada i to:

 1. trgovačko društvo, koje osniva jedna ili više jedinica lokalne samouprave i u kojem većinski dio dionica odnosno udjela čine dionice odnosno udjeli jedne ili nekoliko jedinica lokalne samouprave, temeljem odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada ili
 2. pravna ili fizička osoba – obrtnik temeljem koncesije dodijeljene odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem dva modela, od kojih prijavitelj odabire isključivo jedan model po kojem podnosi prijavu i to:

 1. MODEL A – prema ovom modelu koriste se bespovratna sredstva u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije Podnositelj zahtjeva može ostvariti sredstva Fonda po ovom modelu najviše do 1.500.000,00 kn. Poduzetniku se sufinancira:
 1. do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o: projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske
 2. do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o: projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka
 3. do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o: projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.
 4. MODEL B – prema ovom modelu koriste se bespovratna sredstva sukladno Programu dodjele državnih potpora za povećanje zaštite okoliša. Putem Programa državnih potpora moguće je ostvariti sufinanciranje s obzirom na veličinu poduzetnika, pri čemu se moraju poštivati najviši intenziteti potpore predviđeni Programom državnih potpora ovisno o veličini poduzetnika:
 1. Mikro i mali poduzetnici mogu dostaviti jedan (1) zahtjev na ovaj Poziv koji može sadržavati nabavu jednog ili više komunalnih vozila, odnosno plovila, pri čemu sumarni iznos sufinanciranja od strane Fonda ne prelazi 2.000.000,00 kn.
 2. Srednji poduzetnici mogu dostaviti jedan (1) zahtjev na ovaj Poziv koji može sadržavati nabavu jednog ili više komunalnih vozila, odnosno plovila, pri čemu sumarni iznos sufinanciranja ne prelazi 3.000.000,00 kn.
 3. Velika poduzeća mogu dostaviti jedan (1) zahtjev na ovaj Poziv koji može sadržavati nabavu jednog ili više komunalnih vozila, odnosno plovila, pri čemu sumarni iznos sufinanciranja ne prelazi 4.000.000,00 kn.
Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook