Visit Us On Facebook

JAVNI POZIV za (su)financiranje organizacije skupova o poljoprivredi’ ribarstvu, šumarstvu’ veterinarstvu i zaštiti bilja za 2023. godinu

Objavio Filip Medak

Cilj ove potpore je poticanje informiranja, promocije, razmjene znanja, inovacija i dostignuća o poljoprivredi, prehrani i šumarstvu, domaćih proizvoda, zaštiti zdravlja biljaka ili životinja, povezivanja proizvođača i unapređenja poljoprivredne proizvodnje i prodaje te povećanje konkurentnosti i trženosti hrvatskih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Korisnik može ostvariti pravo na potporu’ po jednom skupu, najviše do:

  1. 25.000,00 eura za međunarodni znanstveni skup
  2. 10.000,00 eura za konferenciju ili simpozij
  3. 6.000,00 eura za gospodarsku ili lokalno-tradicijsku manifestaciju.

Intenzitet potpore iznosi do l00% ukupnih prihvatljivih troškova.

Korisnik može ostvariti pravo na potporu najviše za dva skupa godišnje, u ukupnom iznosu najviše do 25.000,00 eura.

Prihvatljivi korisnici potpore su: organizatori skupova sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i to: ustanove, stručna udruženja (komore), fakulteti i sveučilišta, ustanove, stručna udruženja (komore), proizvođačke organizacije (osim onih registriranih kao udruge ), zadruge i zadružni savezi, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, regionalne i lokalne razvojne agencije, trgovačka društva u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne)  Samouprave, trgovačka društva kojima je osnovna djelatnost po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti u okviru razreda 82304, stručna udruženja (komore), proizvođačke organizacije (osim onih registriranih kao udruge), zadruge i zadružni savezi.

Prihvatljivi troškovi su:

a) najam prostora i opreme za provedbu aktivnosti

b) usluga audio-vizualne podrške

c) usluga konsekutivnog/simultanog prevođenja

d) hrana i piće za sudionike skupa

e) promidžba aktivnosti

f) troškovi smještaja i javnog prijevoza za stručnjake.

Prijave se podnose od 10. studenoga 2023. u 10 sati do 20. studenoga 2023. u 10 sati.

Više  na: https://poljoprivreda.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/pristup_info/javni%20pozivi/2023/JavniPozivSkupovi//Javni%20poziv_financiranje%20organizacije%20skupova%202023.pdf

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook