Visit Us On Facebook

Javni poziv za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada

Objavio RADA

Svrha ovog Javnog poziva je provedba mjera i aktivnosti propisanih Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine i Izmjenom Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine čime će se uspostaviti kvalitetniji, postojaniji i ekonomski učinkovitiji sustav gospodarenja komunalnim otpadom u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i prirode i zaštitom javnog interesa te poticanja unaprjeđenja sustava sprječavanja nastanka otpada i odvojenog sakupljanja otpada.

Cilj ovog Javnog poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada te povećanje stope odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.

Bespovratna sredstva pomoći i subvencije dodjeljuju se putem dva modela ovisno o vrsti

prijavitelja i to:

  1. MODEL A – prema ovom modelu dodjeljuju se bespovratna sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave – najviše do 1.000.000,00 kn, ali ne više od postotnog udjela koji je propisan
  2. MODEL B – prema ovom modelu dodjeljuju se bespovratna sredstva subvencije komunalnim društvima – najviše do 1.000.000,00 kn, ali ne više od postotnog udjela koji je propisan.

Više na: POVEZNICA

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook