Visit Us On Facebook

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UGRADNJU FOTONAPONSKIH ELEKTRANA U SEKTORU VODNIH USLUGA

Objavio RADA

Predmet Javnog poziva za sufinanciranje projektne dokumentacije za ugradnju fotonaponskih elektrana u sektoru vodnih usluga je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za ugradnju fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju u sektoru vodnih usluga.

Sufinanciranje je moguće ostvariti za izradu dokumentacije za jednu ili više lokacija.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su javni isporučitelji vodnih usluga.

Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava pomoći, pri čemu Korisnik može ostvariti sufinanciranje za provedbu Projekta kako slijedi:

  • do 80% opravdanih troškova za lokacije na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,
  • do 60% opravdanih troškova za lokacije na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,
  • do 40% opravdanih troškova za lokacije na ostalim područjima Republike Hrvatske,

odnosno sveukupno u iznosu do najviše 400.000,00 kuna (53.089,12 eura) za sve opravdane troškove na svim lokacijama.

Opravdani troškovi po ovom Pozivu su isključivo troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije – glavnog projekta ili druge dokumentacije čija je izrada obvezna sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima.

Podnošenje prijava na Poziv započinje 18. listopada 2022. godine od 9:00 sati, a traje najkasnije do isteka kalendarske godine.

Više na: POVEZNICA

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook