Visit Us On Facebook

JAVNI POZIV za sufinanciranje tiska književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu, sufinanciranje prijevoda i objave u e-obliku prethodno objavljenih djela o Domovinskom ratu te sufinanciranje dotiska ili otkupa prethodno tiskanih djela o Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2024. godini

Objavio Filip Medak

Predmet ovoga Javnog poziva je prikupljanje projektnih prijedloga za prvi tisak književnih i publicističkih djela o Domovinskom ratu u 2024. godini. Predmet ovog Javnog poziva je i prikupljanje projektnih prijedloga za prijevod na strani jezik i objavu u e-obliku na specijaliziranom portalu za e-knjigu već objavljenih književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu u 2024. godini. Predmet ovog Javnog poziva je i prikupljanje projektnih prijedloga za dotisak ili otkup već tiskanih i objavljenih književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu u 2024. godini.

Svrha i cilj ovoga Javnog poziva je očuvanje i promicanje vrijednosti Domovinskog rata na temelju Programa Vlade Republike Hrvatske za mandat 2020.–2024. i Provedbenog plana Ministarstva hrvatskih branitelja za razdoblje 2021.-2024., kroz povećanu dostupnost pisane riječi o Domovinskom ratu u kulturnome životu, afirmaciju pisane riječi i autora koji pišu o Domovinskom ratu.

Jednom projektu je po ovom Javnom pozivu moguće odobriti do najviše 4.000,00 EUR za pripremu i tisak književnog ili publicističkog djela o Domovinskom ratu, odnosno najviše 2.700,00 EUR za prijevod na strani jezik i objavu u e-obliku na specijaliziranom portalu za e-knjigu književnog ili publicističkog djela o Domovinskom ratu te najviše 2.700,00 EUR za dotisak ili otkup određenog broja primjeraka već tiskanih i objavljenih književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu.

Pravo sudjelovanja na ovom Javnom pozivu imaju autori pojedinačno (fizičke osobe) i udruge iz Domovinskog rata registrirane u Republici Hrvatskoj najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva, neovisno o njihovom prethodnom književnom ili publicističkom radu i iskustvu.

Jedan podnositelj može prijaviti najviše jedan projekt za pripremu i prvi tisak, jedan projekt za prijevod na strani jezik i objavu u e-obliku na specijaliziranom portalu za e-knjigu te jedan projekt za dotisak ili otkup.

Javni poziv s obrascem zahtjeva za sufinanciranje objavljuje se na mrežnoj stranici Ministarstva www.branitelji.gov.hr, a otvoren je od 8. veljače 2023. godine do 8. travnja 2024. godine.

Za više informacija na linku: https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/919

Podijeli
Categories: NovostiNatječaji

Skip to content
Visit Us On Facebook