Visit Us On Facebook

JAVNI POZIV za sufinanciranje tiska književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu te sufinanciranje prijevoda i objave u e-obliku prethodno objavljenih djela o Domovinskom ratu

Objavio RADA

Predmet ovoga Javnog poziva je prikupljanje projektnih prijedloga za tisak književnih i publicističkih djela o Domovinskom ratu u 2022. godini te prikupljanje projektnih prijedloga za prijevod na strani jezik i objavu u e-obliku već objavljenih književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu u 2022. godini.

Jednom projektu je po ovom Javnom pozivu moguće odobriti do najviše 30.000,00 kuna za pripremu i tisak književnog ili publicističkog djela o Domovinskom ratu, odnosno najviše 20.000,00 kuna za prijevod na strani jezik i objavu u e-obliku književnog ili publicističkog djela o Domovinskom ratu. Jedan podnositelj može prijaviti najviše jedan projekt za pripremu i tisak te jedan projekt za prijevod na strani jezik i objavu u e-obliku.

Pravo sudjelovanja na ovom Javnom pozivu imaju sve fizičke osobe i udruge iz Domovinskog rata registrirane u Republici Hrvatskoj barem godinu dana prije podnošenja zahtjeva, neovisno o njihovom prethodnom književnom ili publicističkom radu i iskustvu

Javni poziv otvoren je od 28. siječnja 2022. godine do 28. ožujka 2022. godine.

Više na: POVEZNICA

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook