Visit Us On Facebook

Javni poziv za sufinanciranje udovoljavanja uvjetima biosigurnosnih mjera u smislu postavljanja ograda u uzgojima svinja koje se drže na otvorenom za 2021. godinu

Objavio RADA

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje udovoljavanja uvjetima biosigurnosnih mjera u smislu postavljanja ograda u uzgojima svinja koje se drže na otvorenom za 2021. godinu kojim se dodjeljuje jednokratna financijska potpora za nabavku materijala za postavljanje dvostrukih ograda.

Sredstva su bespovratna i namjenska kako bi se učinkovito smanjio rizik od unošenja i širenja bolesti sprječavanjem kontakta domaćih svinja koje se drže na otvorenom s divljim svinjama te ostalim divljim i domaćim životinjama.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe koje:

  • U svom posjedu imaju uzgoj svinja koje se drže na otvorenom, koji je registriran u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ),
  • Gospodarstvo je u JRDŽ označeno kao gospodarstvo koje drži svinje na otvorenom i ima dodijeljenu kategoriju 4 u odnosu na biosigurnost,
  • Imaju odobrenje nadležnog veterinarskog inspektora.

Prijavitelj može ostvariti sufinanciranje do najviše 80%, a maksimalan iznos sredstava koji se može dobiti po gospodarstvu je 20.000,00 kn.

Prijave su moguće do 30. studenog 2021. godine.

Više na: POVEZNICA

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook