Visit Us On Facebook

Javni poziva Fonda za neposredno sufinanciranje uzgoja sadnica u rasadničarskoj proizvodnji za šumske i vrste namijenjene za ozelenjivanje urbanih  područja

Objavio Filip Medak

Predmet Javnog poziva za neposredno sufinanciranje uzgoja sadnica u rasadničarskoj proizvodnji za šumske i vrste namijenjene za ozelenjivanje urbanih područja je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje troškova uzgoja sadnica u rasadničarskoj proizvodnji za šumske i vrste namijenjene za ozelenjivanje urbanih područja.

Sadni materijal u rasadničarskoj proizvodnji u smislu ovog Javnog poziva čine:

  1. Šumski reprodukcijski materijal proizveden u rasadnicima subjekata upisanih u Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala koje su pogodne za ozelenjivanje urbanih područja i proizvedene iz šumskog sjemena autohtonih sastojina ili klanskih sjemenskih plantaža te sadnica drveća pogodnih za pošumljavanje na kršu i priobalju.
  2. Sadnice ukrasnih autohtonih i alohtonih vrsta drveća i grmlja namijenjenih za ozelenjivanje urbanih područja te pogodnih za sadnju na kršu i priobalju, uzgojenih u rasadnicima subjekata upisanih u Upisnik poljoprivrednog reprodukcijskog materijala.

Ovim Javnim pozivom potiče se proizvodnja sadnog materijala potrebnog za ozelenjivanje urbanih i periurbanih područja na lokacijama u Republici Hrvatskoj.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Javnog poziva su:

  1. Jedinice lokalne samouprave koje su osnivači trgovačkih društva koja proizvode šumske sadnice i sadnice i sadnice za ozelenjivanje urbanih područja koja su upisana u Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala i/ili Upisnik poljoprivrednog reprodukcijskog materijala.
  2. Znanstveni instituti i visoka učilišta sukladno Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, a koji su dodatno i upisani u Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materija i/ili Upisnik poljoprivrednog reprodukcijskog materijala.
  3. Trgovačko društvo u javnom sektoru sukladno članku 17. Zakona o šumama i trgovačka društva i druge pravne ili fizičke osobe – obrtnici izvan javnog sektora, koja su upisana u Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala i/ili Upisnik poljoprivrednog reprodukcijskog materijala.

Sredstva fonda

Po ovom Javnom pozivu dodjeljuju se bespovratna sredstava (pomoći) jedinicama lokalne samouprave, znanstvenim institutima i visokim učilištima i bespovratna sredstva (subvencije) trgovačkom društvu u javnom sektoru, trgovačkim društvima i drugim pravnim ili fizičkim osobama – obrtnicima izvan javnog sektora.

Bespovratna sredstva pomoći i subvencije dodjeljuju se putem dva modela ovisno o vrsti Prijavitelja i to:

  1. MODEL A – prema ovom modelu dodjeljuju se bespovratna sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave, znanstvenim institutima i visokim učilištima.
  2. MODEL B – prema ovom modelu dodjeljuju se bespovratna sredstva subvencije trgovačkom društvu u javnom sektoru i trgovačkim društvima i drugim pravnim ili fizičkim osobama – obrtnicima izvan javnog sektora.

Prijavitelj može ostvariti bespovratna sredstva pomoći Fonda po ovom modelu najviše do 150.000,00 EUR, ali ne više od postotnog udjela koji je propisan.

Prihvatljivi opravdani troškovi:

Prihvatljivi i opravdani troškovi po ovom Javnom pozivu su sljedeći:

  • Proizvodnja reprodukcijskog materijala namijenjenog za ozelenjivanje urbanih područja (drvenaste vrste), a za koje Fond utvrdi da su prihvatljivi,
  • Troškovi nabavke opreme, uređaja i strojeva neophodnih za uzgoj sadnica,
  • Ostali troškovi koje Fond ocijeni kao opravdane

Podnošenje prijava za Javni poziv započinje 16. studenog 2023. godine od 09,00 sati.

Više informacija dostupno je na poveznici:  https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=220

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook