Visit Us On Facebook

JAVNI ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE POTICANJA MJERA ODVOJENOG SKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

Objavio Filip Medak

Cilj ovog Javnog poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada te povećanje stope odvojenog sakupljanja komunalnog otpada. Pravo korištenje sredstava Fonda, sukladno ovom Javnom pozivu, mogu ostvariti kao prijavitelji jedinice lokalne samouprave, te trgovačka društva i druge pravne ili fizičke osobe – obrtnici te koji ispunjavanju sljedeće uvjete:

 • Imaju sjedište na području Republike Hrvatske
 • Podnesu prijavu sukladno uvjetima ovog Javnog poziva
 • Dostave obaveznu dokumentaciju i ispunjavanju sve uvjete sukladno ovom Javnom pozivu
 • Prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju sukladno ovom Javnom pozivu i općim aktima Fonda
 • Ulažu vlastita sredstva
 • Nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih obaveza prema Fondu
 • Nemaju poslovne račune u blokadi
 • Nemaju nepodmirenih obaveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave
 • Pravovremeno i u potpunosti ispunjavaju sve  preuzete odgovorne obveze na temelju prijašnjih dodjela sredstava za sufinanciranje projekata od strane Fonda

Prihvatljivi troškovi odnose se na cjelokupnu vrijednost predmeta ovog javnog poziva:

 • Model A jedinica lokalne samouprave može dostaviti jednu prijavu za sufinanciranje, a koja može sadržavati nabavu komunalne opreme i/ili uređaja.
 • Model B– prema ovom modelu dodjeljuju se bespovratna sredstva subvencije davateljima javne usluge

Prijavitelj može ostvariti bespovratna sredstva subvencije Fonda po ovom modelu najviše do 30.000,00 € ali ne više od postotnog udjela koji je propisan

Prihvatljivi i opravdani troškovi:

 • Nabava komunalne opreme i/ili uređaja za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada (osim miješanog komunalnog otpada)
 • Nabava komunalne opreme i/ili uređaja plaćenih putem transakcijskog računa, ugovora o kreditu ili temeljem ugovora o financijskog leasingu
 • Oni koji su nastali najranije na dan početka razdoblja prihvatljivosti troškova
 • PDV se smatra opravdanim troškom ako se PDV računima za utvrđivanje Fondu opravdanih troškova ne koristi kao pretporez u obračunskom razdoblju

Rok za dostavu prijave na Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda za ovaj Javni poziv.

Za više informacija na linku: https://www.fzoeu.hr/UserDocsImages/datoteke/Javni%20poziv%20za%20neposredno%20sufinanciranje%20poticanja%20mjera%20odvojenog%20sakupljanja%20komunalnog%20otpada%20(JP%20ZO-2_2024).pdf?vel=987557

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook