Visit Us On Facebook

Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.)

Koraci u otvaranju j.d.o.o. :

 1. Korak- Izbor imena tvrtke

Na stranici Sudskog registra provjerite dostupna imena za svoj novi poslovni izazov.

Ako tražilica ne pronađe ništa ili pronađe subjekt istog ili sličnog imena, ali piše da je subjekt brisan, tad je ime sigurno slobodno. Za sve ostale opcije potrebno je dodatno provjeriti ime tvrtke u Sudskom registru.

 1. Korak- Odabir djelatnosti

Odaberite djelatnosti kojima će se Vaša tvrtka baviti na linku NKD 2007

Napomena: Pri prvom koraku možete upisati koliko god djelatnosti želite, cijena je ista. Naknadno dodavanje djelatnosti se naplaćuje.

 1. Korak- Sjedište tvrtke

Prilikom registracije tvrtke obavezno je prijaviti adresu poslovanja (sjedište).

Napomena: Adresa poslovanja može biti i u iznajmljenom prostoru (u tom je slučaju potrebno imati Ugovor o najmu poslovnog prostora). Adresa poslovanja može biti prijavljena kod kuće, kad je potrebno izraditi ugovor o najmu sa sobom ili vlasnikom nekretnine.

 1. Korak- Javni bilježnik

Javni bilježnik sastavlja Zapisnik o osnivanju, Popis djelatnosti, Prijavu za upis društva u sudski registar (obrazac PO) i Izjavu o nepostojanju nepodmirenih dugova.

Napomena: Obvezna je nazočnost svih osnivača i drugih osoba čije je potpise potrebno ovjeriti. Potrebno je imati sa sobom osobnu iskaznicu ili putovnicu (obvezna za strane državljane). Nakon ovjera, javni bilježnik dokumentaciju prosljeđuje u ured HITRO.HR.

 1. Korak- HITRO.HR

Prijavu za upis u sudski registar sa svim potrebnim prilozima ovjerenim kod javnog bilježnika predajte u uredu HITRO.HR. Uplatnice za uplatu osnivačkog pologa i sudskih pristojbi dobit ćete u uredu HITRO.HR.  Za osnivanje j.d.o.o. osnivački polog iznosi 10,00 kn.

Nakon izvršenih uplata, HITRO.HR će kompletirati vaš predmet i proslijediti ga na nadležni Trgovački sud – elektronički ili će predati papirnu dokumentaciju ako nisu ispunjeni uvjeti za elektroničku predaju. Ako je elektronički odaslana dokumentacija ispravna i potpuna, Trgovački sud će u roku od 24 sata upisati društvo u Sudski registar te elektronički dostaviti u HITRO.HR ured Rješenje o osnivanju i Potvrdu o OIB-u novoosnovane tvrtke. Međutim, u slučaju kada se na Trgovački sud predaje papirna dokumentacija, rok za upis društva u sudski registar je pet dana te se Rješenje o osnivanju društva i Potvrda o OIB-u od strane ureda HITRO.HR podiže u papirnatom obliku na Trgovačkom sudu.

U uredu HITRO.HR dobit ćete i ispuniti RPS obrazac, koji je potreban za dobivanje Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Državnog zavoda za statistiku (dodjela matičnog broja i šifre glavne djelatnosti).

HITRO.HR će automatski po preuzimanju Rješenja o osnivanju ishoditi Obavijest Državnog zavoda za statistiku elektroničkim putem, u roku od jednog radnog dana.

 1. Korak- Preuzimanje dokumentacije i otvaranje računa

Rješenje o upisu u sudski registar i Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti s upisanim matičnim brojem preuzet ćete na šalteru servisa HITRO.HR.

Po preuzimanju dokumentacije potrebno je izraditi pečat i otvoriti račun u banci  kako bi se mogao prenijeti osnivački polog društva na račun društva.

 1. Korak- Prijava na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO)

Društvo, vlasnika društva i zaposlenike društva je potrebno prijaviti u sustav mirovinskog osiguranja (HZMO, e-Mirovinsko). Osim prijave društva u mirovinsko osiguranje, potrebno ga je prijaviti i u sustav zdravstvenog osiguranja (HZZO, e-Zdravstveno).

Za prijavu na mirovinsko osiguranje potrebni su:

 • Tiskanica M – 11P- Prijava o početku poslovanja obveznika plaćanja doprinosa (za poduzeće)
 • Tiskanica M – 1P- Prijava o početku osiguranja (za fizičku osobu- vlasnika(e) i zaposlenike)
 • Rješenje o upisu u sudski registar
 • Obavijest o razvrstavanju društva od strane Državnog zavoda za statistiku
 • Pečat
 • Osobna iskaznica osiguranika

Nakon upisa u mirovinsko osiguranje, ono vas automatski upisuje u zdravstveno osiguranje.

Prijave i odjave za do tri radnika mogu se izvršiti na šalterima HZMO. Za više od tri radnika obavezna je prijava servisom e-Mirovinsko.

 1. Korak- Prijava na poreznu upravu

Nakon upisa u sudski registar i registar Državnog zavoda za statistiku, potrebno je prijaviti društvo u poreznoj upravi, nadležnoj prema sjedištu društva, radi upisa u registar obveznika poreza na dobit i PDV-a.

Na uvid je potrebno dati Rješenje o upisu u sudski registar, Obavijest o razvrstavanju po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti te Potpisni karton.

 1. Korak- Prijava u Registar stvarnih vlasnika

Pravni subjekti dužni su upisati podatak o stvarnom vlasniku u Registar stvarnih vlasnika koji je središnja elektronička baza podataka koju operativno za Ministarstvo financija – Ured za sprečavanje pranja novca i financiranje terorizma, vodi FINA.

Stvarnim vlasnikom smatra se svaka fizička osoba (ili osobe) koja je konačni vlasnik stranke ili kontrolira stranku ili na drugi način njome upravlja, uključujući onu fizičku osobu (osobe) koja izvršava krajnju učinkovitu kontrolu nad pravnom osobom.

Rok je 30 dana od osnivanja pravnoga subjekta, te se za postupak upisa niti za izdavanje izvadaka iz Registra stvarnih vlasnika nakon što upis bude proveden, ne naplaćuje naknada.

Upisati se možete na dva načina, putem web aplikacije uz korištenje digitalnog certifikata ili osobno u poslovnici Financijske agencije.

Skip to content
Visit Us On Facebook