Visit Us On Facebook

Jednostavno knjigovodstvo obrta

Objavio RADA

Knjigovodstvo bilježi  financijske procese unutar poduzeća na temelju vjerodostojne dokumentacije. Za početak potrebno je znati da postoji jednostavno i dvojno knjigovodstvo. U jednostavnom knjigovodstvu događaj se evidentira jednom, dok se u dvojnom knjigovodstvu svaki događaj upisuje na dva različita računa (konta) glavne knjige računa,  te se u njemu svaka poslovna promjena upisuje dva puta. Jednostavno knjigovodstvo bilježi samo dio poslovnih događaja i to samo na jednoj  stavci , te poslovne promjene evidentira kronološkim redom i vremenskim slijedom u poslovnim knjigama. Jednostavno knjigovodstvo primjenjuju obrti, OPG-ovi, slobodna zanimanja, svi ostali koji su se prijavili u sustav PDV-a da će voditi poslovne knjige, udruge i ostale neprofitne organizacije ako nakon 3 godine poslovanja imaju promet ili imovinu manju od 230.000,00 kn.


Jednostavno knjigovodstvo obrta 1

Poslovne knjige koje obrtnik mora voditi propisane su  Zakonom i Pravilnikom o porezu na dohodak. To su :

Knjiga primitaka i izdataka (obrazac KPI)  –  pregled svih nastalih primitaka i izdataka tijekom jedne godine (poreznog razdoblja), zabilježenih po datumima nastanka,

Knjiga prometa (obrazac KPR)  – knjiga u koju se krajem dana, ili početkom slijedećeg, upisuju svi primici naplaćeni u gotovini ili kartično,

Evidencija o tražbinama i obvezama (obrazac TO) – pregled svih ispostavljenih i primljenih računa, osim gotovinski naplaćenih ili plaćenih. Obrtnici koji su u sustavu PDV-a, pa knjige ulaznih i izlaznih računa vode redoslijedom primanja/izdavanja računa, ne moraju voditi posebnu evidenciju o tražbinama i obvezama, no ako knjige ulaznih i izlaznih računa vode redoslijedom plaćanja/naplate, dužni su voditi i ovu evidenciju,

Popis dugotrajne imovine (obrazac DI)  – pregled upisanih stvari i prava čija vrijednost premašuje 3.500,00 kuna, a vijek trajanja godinu dana. Popis služi za utvrđivanje otpisa vrijednosti imovine (amortizacije).


Jednostavno knjigovodstvo obrta 2

Obrtnici koji su uključeni u sustav PDV-a moraju voditi i propisane knjige ulaznih ( U-RA )  i izlaznih računa ( I-RA ), temeljem kojih se obračunava obveza za plaćanje PDV-a.

Ukoliko se obrtnik bavi trgovinom dužan je voditi i Popis robe u trgovini na malo.

U paušalnom obrtu tromjesečno se plaća paušalni porez na dohodak.  Paušalni obrtnici nisu obvezni voditi poslovne knjige, već knjigu prometa na obrascu KPR gdje se upisuju svi računi ( gotovinski i bezgotovinski). Obrazac KPR je temelj za obračun PO-SD obrasca, odnosno izvješća o paušalnom obrtu samostalne djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu na dohodak na godišnjoj razini.


Jednostavno knjigovodstvo obrta 3

Obrtnici nisu obveznici javne objave, ali moraju dostaviti u zakonskom roku Fini slijedeće izvještaje; Prijavu poreza na dohodak koja se predaje na obrascu DOH . Uz obrazac DOH obrtnici trebaju predati pregled poslovnih primitaka i izdataka – Izvadak iz poslovnih knjiga – obrazac P-PPI i popis dugotrajne imovine – obrazac DI.


Obrtnici se sami mogu odlučiti da budu obveznici poreza na dobit ili to mogu postati po sili zakona. Ako su u prethodnom poreznom razdoblju ostvarili primitak veći od 3.000.000,00 kuna, ili ako ispunjavaju dva od tri sljedećih uvjeta : u prethodnom poreznom razdoblju ostvarili su dohodak veći od 400.000,00 kuna, imaju dugotrajnu imovinu u vrijednosti većoj od 2.000.000,00 kuna i u prethodnom poreznom razdoblju prosječno zapošljavaju više od 15 radnika. Treba naglasiti da biti obveznik poreza na dobit, znači složenije, a time i skuplje knjigovodstvo.

Autor
Marija Kovačić

razvojna.marijak@daruvar.hr
Jednostavno knjigovodstvo obrta 4

Preuzmite članak

Jednostavno knjigovodstvo obrta


Jednostavno knjigovodstvo obrta 5
Podijeli
Categories: EdukacijaNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook