Visit Us On Facebook

KK.06.3.1.16 Natječaj – Uspostava reciklažnog dvorišta

3 projekta u provedbi – Općine: Dežanovac, Đulovac i Končanica

Svrha Poziva: Svrha Poziva je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva: Jedinice lokalne samouprave

Najniži odnosno najviši dopušteni iznos bespovratnih sredstava koji može biti dodijeljen pojedinačnom projektnom prijedlogu u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:

i. reciklažna dvorišta – građevine:

– najniži iznos 500.000,00 HRK

– najviši iznos 4.500.000,00 HRK.

ii. reciklažna dvorišta – mobilne jedinice:

– najniži iznos 100.000,00 HRK

– najviši iznos 800.000,00 HRK.

Iznos bespovratnih sredstava KF po pojedinom projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti iznosi maksimalno 85 % od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

Skip to content
Visit Us On Facebook