Visit Us On Facebook

Mali projekti 2022

Objavio RADA

Fond za aktivno građanstvo 2014. – 2021. kao dio Programa financijskih mehanizama pod nazivom Civilno društvo, stavlja u fokus dugoročan održivi razvoj i izgradnju kapaciteta civilnog društva. Opći cilj Fonda je ojačano civilno društvo i aktivno građanstvo te osnažene ranjive skupine. Programom se želi jačati uloge nevladinih organizacija u promicanju demokracije, uključivanju javnosti u procese donošenja odluka na nacionalnoj i lokalnoj razini te zaštiti ljudskih prava.

Prioritetna programska područja podrške Fonda su:

  • demokracija, aktivno građanstvo, dobro upravljanje i transparentnost;
  • ljudska prava i jednako postupanje kroz prevenciju diskriminacije na temelju rase ili etničkog podrijetla, religije ili uvjerenja, spola, roda, invaliditeta, dobi, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta; • socijalna pravda i društveno uključivanje ranjivih skupina;
  • rodna ravnopravnost i prevencija rodno uvjetovanog nasilja;
  • okoliš i klimatske promjene.

Osim toga, Program u Hrvatskoj će se baviti i posebnim nacionalnim izazovima:

  • jačanjem kapaciteta i održivosti sektora civilnog društva;
  • povećanjem dosega na nerazvijena i deprivirana područja te na ranjive i marginalizirane ciljane skupine; • osnaživanjem i društvenim uključivanjem ranjivih skupina, uključujući Rome;
  • promoviranjem inicijativa koje jačaju interkulturni dijalog, s posebnim naglaskom na nacionalne manjine i
  • promoviranjem inicijativa usmjerenih na međugeneracijsku suradnju.

Ukupan raspoloživi proračun za Poziv za prijavu malih projekata (dalje: Poziv) iznosi 630.000,00 eura za okvirno 42 projekta. Navedena sredstva se dodjeljuju kroz dva poziva2 . U okviru ovog Poziva ukupno će biti dodijeljeno 315.000,00 eura za okvirno 21 projekt. Najniži iznos financijske podrške pojedinom projektu iznosi 5.000,00 eura, a najviši iznos je 15.000,00 eura.

U okviru ovog Poziva prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnog društva (OCD-i) osnovane i registrirane u Republici Hrvatskoj, obuhvaćene sljedećom definicijom: “Neprofitna dobrovoljna organizacija osnovana kao pravna osoba s nekomercijalnom svrhom, neovisna od lokalne, regionalne ili nacionalne uprave, javnih tijela, političkih stranaka i komercijalnih organizacija.

Stopa financiranja u okviru ovog Poziva iznosi 100% prihvatljivih troškova projekta.

Trajanje projekta je 6 (šest) do 12 (dvanaest) mjeseci.

Prijave su moguće do 02. svibnja 2022. godine.

Više na: POVEZNICA

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook