Visit Us On Facebook

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo 5 javnih poziva za dodjelu sredstava iz Fonda solidarnosti EU za financiranje šteta od potresa

Objavio RADA

Na 94. sjednici Vlade Republike Hrvatske, kao jedna od točaka dnevnog reda, bila i informacija o objavi javnih poziva za dodjelu sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje šteta od potresa 28. i 29. prosinca 2020.

Objavljeno je pet javnih poziva:

  • „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektoru oštećenih u seriji potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine“ financirat će se saniranje šteta od potresa nastalih na energetskoj infrastrukturi i energetskim postrojenjima, građevinama i energetskom sustavu u cjelini (električna i toplinska energija te prirodni plin).
  • “Osiguranje preventivne infrastrukture oštećene potresom” raspoloživ je iznos bespovratnih financijskih sredstava od 177,9 milijuna kuna za provedbu osiguravanja preventivne infrastrukture oštećene u potresu (regulacijske i zaštitne vodne građevine) koje su od interesa za Republiku Hrvatsku.
  • “Hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla” financirat će se provedba mjera neposredne obnove potresom pogođenih prirodnih zona radi zaštite od erozije tla za što je osigurano ukupno 95,8 milijuna kuna.
  • “Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama” objavljen je za provedbu obnove i rekonstrukcije vodnokomunalne infrastrukture i druge pripadajuće infrastrukture oštećene u potresu.
  • „Čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kada je to primjereno, pristupima utemeljenima na ekosustavima“ financirat će se izvođenje radova, nabava robe i usluga koji se odnose na čišćenje područja i gospodarenje otpadom.

Više informacija o ovim pozivima objavljeno je na poveznici.

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook