Visit Us On Facebook

Modernizacijski fond

Objavio RADA

Modernizacijski fond je financijski instrument uspostavljan Direktivom 2003/87/EZ o trgovanju emisijama stakleničkih plinova (EU ETS Direktiva) za razdoblje od 2021. do 2030. s ciljem postizanja klimatske neutralnosti u skladu s Pariškim sporazumom.

Modernizacijski fond se financira iz 2% od ukupne količine emisijskih jedinica koje će biti dostupne na tržištu u razdoblju od 2021.-2030. te iz dijela emisijskih jedinica koje mogu biti dodatno prebačene iz ukupne količine emisijskih jedinica namijenjenih prodaji na dražbi, predviđenih za raspodjelu u svrhu solidarnosti i rasta. Fond je namijenjen podršci deset država članica Europske unije s nižim dohodcima u svrhu postizanja ciljeva europskog zelenog plana podupiranjem zelene i socijalno pravedne tranzicije.

Slijedom navedenog, udio sredstava iz Modernizacijskog fonda koji je na raspolaganju Republici Hrvatskoj iznosi 14,6 milijuna emisijskih jedinica.

Kako bi bili ostvareni preduvjeti za financiranje iz sredstava Modernizacijskog fonda potrebno je dokazati da je projektni prijedlog u skladu s zahtjevima EU ETS Direktive, u skladu s pravilima državnih potpora, da je ulaganje u skladu s ostalim zahtjevima Unije i nacionalnim propisima i da neće doći do dvostrukog financiranja troškova putem drugog instrumenta Unije ili nacionalnog instrumenta.

Prioritetna ulaganja iz sredstava Modernizacijskog fonda su usmjerena na:

  • proizvodnju i korištenje energije iz obnovljivih izvora
  • povećanje energetske učinkovitosti
  • skladištenje energije, modernizacija energetske mreže
  • pravednu tranziciju regija ovisnim o ugljiku

Osim ulaganja u navedene prioritete moguća su i neprioritetna ulaganja, odnosno ulaganja koja ne potpadaju pod prioritetne projekte, ali koja doprinose postizanju ciljeva Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. i zadovoljavaju kriterije vezane za niskougljični prelazak Republike Hrvatske.

Više na: POVEZNICA

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook