Visit Us On Facebook

Najava online događanja – Kreativni građani u projektima kulturne baštine

Objavio RADA

Kontakt točka programa Europa za građane 2014-2020 zajedno s Deskom Kreativne Europe pri ministarstvu Kulture i medija obilježava dane kulturne baštine te promiče uspješne projekte koji su u sklopu tih dvaju programa Unije tematizirali baštinu u kulturnom i društveno političkom kontekstu.

Više na POVEZNICI

Podijeli
Categories: EdukacijaNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook