Visit Us On Facebook

Natječaj EENergy: do 10.000 eura bespovratnih sredstava za energetsku učinkovitost vašeg poduzeća

Objavio Filip Medak

Projekt EENergy financiran je iz Programa Jedinstvenog tržišta, te se s obzirom na to ne smatra državnom potporom. Cilj projekta je pružiti potporu malim i srednjim poduzetnicima u pripremi i provedbi akcijskog plana za poboljšanje vlastite energetske učinkovitosti. Pri tome će im podršku pružiti savjetnici za održivost iz EEN Hrvatska. Osim toga, dio njih može ostvariti bespovratnu potporu u iznosu do 10.000 eura za pokriće troškova iz sljedeće tri kategorije: ulaganje u objekte i opremu, savjetodavne usluge za unapređenje energetske učinkovitosti i razvoj vještina zaposlenika. Kako bi troškovi bili prihvatljivi i refundirani, nužno je postići uštedu energije od najmanje 5 % u razdoblju od godine dana od početka provedbe projekta.

Prihvatljivi prijavitelji:

Prijaviti se mogu svi poduzetnici koji imaju status „subjekta malog gospodarstva“ kako je definiran u Preporuci Europske komisije 2003/361/EZ, osnovani i aktivni prije 1.1.2023. godine. Uz to, dobrodošle su prijave poduzeća u energetski intenzivnim industrijama. Ove potpore su 100 % bespovratne, čime se poduzećima daje prilika da unaprijede svoje poslovanje bez dodatnog financijskog opterećenja.

Prihvatljive aktivnosti:

Financijska potpora do 10.000 eura dodijelit će se odabranim korisnicima za provedbu aktivnosti koje rezultiraju poboljšanom energetskom učinkovitošću. Ugovorni cilj aktivnosti je postizanje smanjenja potrošnje energije za 5 %. Takve radnje moraju spadati u jednu ili nekoliko od sljedeće tri kategorije: ulaganja u objekte i opremu, savjetovanje o uštedi energije ili obuka zaposlenika.

Poduzetnici koji se prijave mogu ostvariti do 10.000 eura bespovratnih sredstava, a ukupno će kroz projekt biti dodijeljeno najmanje 900 takvih potpora.

Rok za prijavu na natječaj je 15. travnja 2024. godine, no imajte na umu da je za prijavu nužno proći savjetovanje s EEN savjetnikom te nas stoga kontaktirajte na vrijeme.

Za više informacija na linku: https://www.een.hr/hr/vijesti/natjecaj-eenergy-osigurajte-do-10-000-eura-bespovratnih-sredstava-za-energetsku-ucinkovitost-vaseg/1139

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook