Visit Us On Facebook

NATJEČAJ za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih  u školskoj godini 2022./2023. 

Objavio RADA

Financijske potpore dodijelit će se udrugama koje djeluju u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja. Ciljevi Natječaja su razviti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će promicati jednakopravnost, socijalnu uključenost te očuvanje nacionalnog i lokalnog identiteta, pridonijeti razvoju demokratskih načela i aktivnoga građanstva, povećati znanje o ljudskim pravima i aktivnom građanstvu, unaprijediti životne vještine djece i mladih, poticati kreativnost, stvaralaštvo i poduzetničke vještine te zdrave stilove života u djece i mladih, kao i razviti vještine i kompetencije u području tehnike te informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

Ministarstvo planira na temelju Natječaja najboljim projektima dodijeliti približno 13.500.000,00 kuna, ovisno o priljevu sredstava iz prihoda od igara na sreću. Najmanji iznos koji se može zatražiti je 50.000,00 kuna, a najveći 150.000,00 kuna

Udruga može prijaviti jedan projekt u jednom od osnovnih područja aktivnosti:

P1: Promicanje socijalne uključenosti te očuvanja nacionalnoga i lokalnoga identiteta:

 • Odgoj i obrazovanje za osobni i socijalni razvoj, solidarnost, socijalnu uključenost i opće ljudske vrijednosti;
 • Odgoj i obrazovanje za mir i nenasilno rješavanje sukoba;
 • Odgoj i obrazovanje za ljudska prava, odgovornost i aktivno građanstvo; 
 • Odgoj i obrazovanje o štetnosti korupcije i koruptivnim rizicima;
 • Odgoj i obrazovanje za očuvanje povijesnoga, kulturnoga i hrvatskoga nacionalnog identiteta; 
 • Odgoj i obrazovanje o pravima i očuvanju identiteta nacionalnih manjina, interkulturalizmu i  multikulturalizmu; 
 • Poticanje očuvanja kulturne i prirodne baštine te tradicionalnih obrta.

P2: Unapređenje kvalitete života djece i mladih:

 • Odgoj i obrazovanje o zdravim načinima života, očuvanju prirode i održivom razvoju;
 • Odgoj i obrazovanje za volonterstvo;
 • Razvoj poduzetničkih aktivnosti djece i mladih;
 • Poticanje rada s talentiranom i darovitom djecom i mladima te djece s teškoćama u razvoju. 

P3: Poticanje razvoja kompetencija u prirodoslovno-matematičkom području:

 • Odgoj i obrazovanje za STEM;
 • Odgoj i obrazovanje za financijsku, digitalnu i medijsku pismenost;
 • Razvijanje vještina i kompetencija u području tehnike te informacijskih i komunikacijskih tehnologija;  
 • Utjecaj tehnike, tehnologije i informatičkih rješenja na zdravlje pojedinca.

Rok za prijavu na Natječaj je 1. srpnja 2022. godine.

Više na: POVEZNICA

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook