Visit Us On Facebook

Natječaj za dodjelu posebnih sredstava za razvoj poslovnih procesa u cilju održavanja zaposlenosti u zaštitnim ili integrativnim radionicama

Objavio RADA

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom objavio je Natječaj za dodjelu posebnih sredstava za razvoj poslovnih procesa u cilju održavanja zaposlenosti u zaštitnim ili integrativnim radionicama. 

Na Javni natječaj mogu se prijaviti zaštitne radionice (uključujući i radne jedinice za zapošljavanje osoba s invaliditetom sa statusom zaštitne radionice), te integrativne radionice (uključujući i radne jedinice za zapošljavanje osoba s invaliditetom sa statusom integrativne radionice), uz uvjet da:

  1. pozitivno posluju tj. imaju iskazan pozitivan poslovni rezultat, odnosno dobit, ali i u slučaju da je u financijskom izvješću iskazan negativan poslovan rezultat (manjak prihoda nad rashodima) smatrat će se da zaštitna ili integrativna radionica posluje pozitivno ako taj negativan poslovni rezultat ima pokriće u prenesenom višku prihoda iz prethodnih godina, vrijednosti imovine, potraživanjima, novčanim sredstvima i sl.
  2. nemaju dugovanja prema Republici Hrvatskoj po bilo kojoj osnovi (navedeni uvjet Zavod provjerava temeljem dokumentacije koja se dostavlja neposredno prije potpisivanja ugovora o dodjeli posebnih sredstava)
  3. nemaju dugovanja prema radnicima po osnovi isplate plaća, doprinosa, poreza i prireza
  4. nemaju dugovanja prema Zavodu po bilo kojoj osnovi (navedeni uvjet Zavod sam utvrđuje provjerom kroz službene evidencije)
  5. imaju registriranu djelatnost u okviru koje se provode/su se provodile aktivnosti za koje traže sredstva (navedeni uvjet Zavod sam utvrđuje provjerom u sudskom ili drugom odgovarajućem registru)
  6. nisu korisnici dodijeljenih sredstava po javnim natječajima, projektima, programima i sl. iz ostalih izvora financiranja (ostalih davatelja sredstava) u istu svrhu

Isti podnositelj prijave može podnijeti samo jednu prijavu na Javni natječaj.

Javnim natječajem odobravaju se bespovratna sredstva za razvoj poslovnih procesa za pokriće svih ili dijela troškova koji omogućavaju održavanje zaposlenosti osoba s invaliditetom u zaštitnim ili integrativnim radionicama, odnosno koji su izravna posljedica zapošljavanja radnika s invaliditetom, a služe za:

  1. pokriće izravnih troškova vezanih uz poslovanje u 2022. godini – sufinanciranje nabave repromaterijala i sirovina za proizvodnju;
  2. pokriće troškova nastalih uz aktivnost promocije i stvaranja poduzetničke kulture u 2022. godini – promotivni materijali, usluge marketinga, te senzibiliziranja i informiranja javnosti o radu zaštitnih ili integrativnih radionica;
  3. pokriće neizravnih troškova poslovanja u 2022. godini – režijski troškovi, uredski materijal, najam prostora, usluge komunikacija, telefonije i interneta, poštanske usluge, usluge održavanja računalnih sustava i web stranica;
  4. pokriće troškova sufinanciranja učestalih privremenih nesposobnosti za rad osoba s invaliditetom u 2022. godini.

Zavod će sufinancirati do 100% opravdanih troškova u granicama maksimalnih udjela u ukupnim troškovima sufinanciranim po projektu za održavanje zaposlenosti.

Iznos sufinanciranja je do maksimalnog iznosa od 501.044,25 kn/66.500,00 € po podnositelju.

Prijave na javni natječaj se podnose u elektroničkom obliku putem aplikacije za isplatu poticaja (koja je dostupna na mrežnim stranicama Zavoda) i to slanjem popunjenog i elektronički potpisanog Zahtjeva za dodjelu posebnih sredstava unutar kojeg se prilažu dokazi o ispunjenju uvjeta, i to zaključno do 15. studenog 2022. godine.

Više na: POVEZNICA

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook