Visit Us On Facebook

Natječaj za dodjelu sredstava Zaklade Adris

Objavio RADA

Zaklada Adris objavila je Natječaj za sljedeće programe:

ZNANJE I OTKRIĆA: program potpore učenicima i studentima, znanstvenicima i inovatorima, znanstvenim i istraživačkim projektima

STVARALAŠTVO, EKOLOGIJA, BAŠTINA I DOBROTA: program potpore umjetničkom stvaralaštvu i umjetnicima, projektima zaštite prirode, projektima koji pridonose zaštiti i očuvanju hrvatske izvornosti te humanitarnim projektima i pomaganju djeci bez roditelja.

OPĆI KRITERIJI za dodjelu sredstava:

 • kvaliteta projekta/programa i njegov doprinos ostvarenju ciljeva Zaklade
 • originalnost, stupanj inovacije i napretka
 • objektivna i transparentna financijska procjena
 • doprinos projekta/programa ukupnom razvoju društva
 • strateška važnost projekta/programa i njegova sposobnost da unaprijedi područje projekta/programa
 • ugled i postignuća institucije i/ili nositelja projekta koji predlaže dodjelu potpore
 • vrijednost ostalih prijavljenih projekata/programa.

POSEBNI KRITERIJI za dodjelu sredstava:

Za program ZNANJE I OTKRIĆA:

 • izvrsnost ‒ učenici i studenti s natprosječnim ocjenama koji su sudjelovali u znanstvenim i istraživačkim projektima, osvajali nagrade na natjecanjima, objavljivali znanstvene i stručne radove i sl.
 • izvornost i značenje projekta/programa za hrvatsku znanost i njezino promicanje u svijetu.

Za program STVARALAŠTVO, EKOLOGIJA, BAŠTINA I DOBROTA:

– za područje STVARALAŠTVO:

 • vrhunska umjetnička ostvarenja
 • originalnost projekta/programa i njegova moguća važnost za hrvatsku kulturu (prednost imaju oni koji promiču hrvatsku izvornost i stvaralaštvo te koji su deficitarni u Hrvatskoj)

– za područja EKOLOGIJA I BAŠTINA:

 • inovativnost, kvaliteta i jasnoća projekta/programa (prednost imaju oni koji su namijenjeni širem sloju ljudi, koji su laki za provedbu i razumijevanje)
 • mogućnost provedbe i konkretne koristi koje donose projekti/programi namijenjeni podizanju ekoloških standarda u lokalnim zajednicama
 • vrijednost elemenata hrvatske kulture i prirodnog okoliša te smisao njihova očuvanja/promicanja u svijetu

– za područje DOBROTA:

 • hitnost, odnosno nužnost pružanja tražene pomoći
 • materijalno i zdravstveno stanje podnositelja prijave, odnosno osobe u čije se ime prijava podnosi
 • značenje projekta/programa za ostvarivanje općedruštvene ili općekorisne svrhe
 • prednost imaju obitelji koje u zajedničkom kućanstvu imaju više djece, koje imaju lošiji socijalni status te obitelji koje imaju prebivalište i stalno borave na području od posebne državne skrbi
 • da je podnositelj prijave, odnosno osoba u čije se ime prijava podnosi (ako prijavu podnosi treća osoba) hrvatski državljanin.

Za dodjelu STIPENDIJA Zaklade za školsku/akademsku godinu 2022./2023. mogu se natjecati:

UČENICI SREDNJE ŠKOLE koji nisu stariji od 19 godina i REDOVNI STUDENTI NA PREDDIPLOMSKOM I DIPLOMSKOM ILI INTEGRIRANOM PREDDIPLOMSKOM I DIPLOMSKOM STUDIJU na hrvatskim i inozemnim sveučilištima koji nisu stariji od 25 godina i

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook