Visit Us On Facebook

NATJEČAJ ZA DONACIJE

Objavio RADA

Pozivaju se neprofitne organizacije koje na području Republike Hrvatske rade za dobrobit djece (do 18 godina starosti) da prijave svoje projekte za financiranje.
Prijavitelj je obvezan popuniti prijavnicu za donacije koja se može preuzeti ovdje

Opća pravila i temeljne smjernice za prijavu

 • „RTL pomaže djeci” pomaže isključivo projektnim organizacijama koje djeluju na području Republike Hrvatske za dobrobit djece (do 18 godina starosti):
  • pomoć bolesnoj, nemoćnoj ili potrebitoj djeci
  • pomoć u obliku razvoja sigurnog, poticajnog i kreativnog okruženja za rast, razvoj i odgoj djece.

Da bi se mogao kvalificirati, kandidat mora:

 • biti pravno ustrojen i registriran pri mjerodavnoj instituciji u Republici Hrvatskoj
 • biti neprofitna organizacija (udruga, škola, vrtić, ustanova socijalne skrbi, bolnica i dr.)
 • poslovati u skladu s poreznim pravilima i uvjetima
 • imati odgovarajuću strukturu i zadovoljavajuće kapacitete koji osiguravaju izvedbu ciljeva projekta
 • „RTL pomaže djeci” neće snositi operativne troškove (troškovi plaća, iznajmljivanja, režijski troškovi i sl.)
 • nepotpune prijave neće se razmatrati
 • ako humanitarna udruga “RTL pomaže djeci” odobri donaciju, ona mora biti iskorištena s određenom svrhom
 • organizacije čiji su projekti unazad dvije godine bili financirani od strane udruge „RTL pomaže djeci“ neće biti razmatrani kao prioritet za financiranje u roku od godinu dana

Uz prijavnicu molimo priložiti sljedeće dokumente:

 • financijski plan (proračun i dinamika realizacije) za financiranje projekta
 • realnu procjenu troškova napravljenu na temelju službenih ponuda roba i usluga (priložiti preslike službenih ponuda)
 • presliku statuta
 • presliku rješenja o registraciji
 • presliku obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u (matični broj) i presliku potvrde o osobnom identifikacijskom broju (OIB)
 • organigram – grafički prikaz strukture organizacije
 • godišnji izvještaj o radu i aktivnostima za prethodnu godinu
 • životopis osobe odgovorne za organizaciju
 • životopis voditelja/ice projekta, tj. osoba koje će provoditi projekt
 • izvještaj o prihodima i rashodima (obrazac PR-RAS-NPF) za prethodnu godinu
 • bilanca za prethodnu godinu (obrazac BIL-NPF)
 • fotografije postojećeg stanja.

Rok za prijavu:

Rok za slanje prijava je 15. rujna 2020. Popis projekata odabranih za financiranje bit će objavljen na internetskoj stranici http://rtlpomazedjeci.hr/.

Način prijave:

Prijave slati u elektronskom obliku na rtlpomazedjeci@rtl.hr uz napomenu „prijava na natječaj“ ili poštom na:

Humanitarna udruga „RTL pomaže djeci“

Krapinska 45, 10 000 Zagreb

uz napomenu „Prijava na natječaj“

Kontakt:

Za sve dodatne informacije kontaktirajte humanitarnu udrugu “RTL pomaže djeci” na:

Tel: 01 3660 934

Fax: 01 3660 439
E-mail: rtlpomazedjeci@rtl.hr

Više na POVEZNICI

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook