Visit Us On Facebook

Natječaj za prijavu projekata udruga – društava prijateljstva u svrhu ostvarenja financijske potpore

Objavio RADA

Raspisivanjem natječaja za udruge – društva prijateljstva omogućava se prijava projekata kojima se potiče i proučava razumijevanje, razvijanje i jačanje prijateljskih odnosa i međusobnih veza Hrvatske i drugih država na području kulture, umjetnosti i znanosti.

Prijavitelj mora biti udruga – društvo prijateljstva koja udovoljava uvjetima u Pozivu. Prijavitelj može podnijeti jednu prijavu projekta.

Prihvatljive projektne aktivnosti su:

  • organiziranje/provođenje predavanja, izložbi, koncerata, filmskih projekcija, dana/tjedna/mjeseca kulture, gostovanja umjetnika, znanstvenika iz drugih država, kojima se potiče komunikacija udruga – društva prijateljstva s općom, ciljanom i stručnom javnosti
  • razmjena iskustava i jačanje prijateljskih odnosa među državama na području kulture, umjetnosti, znanosti
  • prezentacija vrijednosti kulturne baštine, identiteta i tradicije, suvremene umjetnosti
  • razmjena informacija i iskustava s drugim udrugama – društvima prijateljstva u području njegovanja suradnje i prijateljstva među državama na događanjima namijenjenima široj javnosti
  • izdavačka djelatnost – uređivanje i izdavanje informativnih materijala – časopisi, letci, brošure koji nemaju komercijalnu vrijednost i odnose se isključivo na aktivnosti prijavljenog projekta i nemaju veliku nakladu. Napomena: Preporuka je da se informativni materijali u što većoj mjeri izrade za online format i na taj način smanje troškovi tiskanja
  • priprema i izdavanje knjiga isključivo u slučaju kada se iste odnose na povezanost Hrvatske i države s kojom je uspostavljena suradnja, u manjoj nakladi i koje nemaju komercijalnu vrijednost

Ukupna vrijednost natječaja je 1.600.000,00 kuna u okviru raspoloživih financijskih sredstava od dijela prihoda od igara na sreću u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se putem natječaja može prijaviti i dodijeliti po pojedinom projektu je 10.000,00 kuna, a najveći iznos 50.000,00 kuna.

Prijave su moguće do 27. rujna 2021.

Više na: POVEZNICA

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook