Visit Us On Facebook

Natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“

Objavio RADA

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je trinaesti Natječaj za provedbu mjere 5 „Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti“ podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“ tipa operacije 5.2.1 „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“.

Svrha Natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog potresom 22.3.2020. godine i potresima od 28.12.2020. godine kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje

Prihvatljivi korisnici Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili registrirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ) u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

Prihvatljiva je obnova poljoprivrednog potencijala na područjima svih JLS u kojima je proglašena prirodna nepogoda zbog potresa 22.3.2020. godine i u svim JLS u kojima je proglašena prirodna nepogoda zbog potresa od 28.12.2020. godine.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju 100.000.000,00 kuna Visina javne potpore 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta Intenzitet javne potpore 100 % (85 % EU i 15 % RH)

Podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je moguće od 28. siječnja do 28. ožujka 2022. godine.

Više na: POVEZNICA

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook