Visit Us On Facebook

Natječaj za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2022. godini

Objavio RADA

Ministarstvo turizma i sporta u 2022. godini nastavlja poticati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na svrhovito korištenje sredstava ulaganjem u razvoj sportske infrastrukture vodeći pritom računa o promicanju jednakih mogućnosti bavljenja sportskom aktivnošću svih stanovnika Republike Hrvatske kao i o neovisnosti lokalne zajednice.

Cilj je poticanje razvoja sportske infrastrukture te zadovoljavanje javnih potreba u sportu kroz izgradnju novih, poticanje i planiranje rekonstrukcije postojećih te opremanje sportskih građevina na području jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje mogu putem Natječaja ostvariti sufinanciranje troškova izgradnje, izvođenja građevinskih radova te opremanja sportskih građevina koje se odnose na unapređivanje sportske infrastrukture, odnosno izgradnju, obnovu i rekonstrukciju sportskih građevina te opremanje istih te će na taj način pridonijeti poboljšanju javnih usluga i većoj kvaliteti življenja stanovnika na području pojedine jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ukupan iznos sredstava koja se planiraju za Natječaj iznosi 20.600.000,00 kuna. Ministarstvo će sufinancirati najviše 80% od ukupnog neto iznosa potrebnog za izgradnju, građevinski zahvat i/ili opremanje sportskih građevina (bez PDV-a), izuzev projekata Posebne skupine do maksimalnog iznosa 151.000,00 kuna (bez PDV-a).

Rok za podnošenje zahtjeva je 3. veljače 2022. godine.

Više na: POVEZNICA

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook