Visit Us On Facebook

Natječaj za sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ u 2022. godini

Objavio RADA

Ministarstvo turizma i sporta objavljuje Natječaj za sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ u 2022. godini.

Cilj Natječaja za sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ je omogućiti što većem broju djece, mladih i ostalim članovima društva svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću koja će pridonijeti očuvanju i unaprjeđenju psihofizičkih sposobnosti i zdravlja kroz stvaranje uvjeta za bavljenje sportom na cjelokupnom području Republike Hrvatske.

Financijska sredstva za provedbu Natječaja osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu u ukupnome iznosu od 2.856.873,00 kune.

Ministarstvo turizma i sporta sufinancirat će prihvatljive troškove programa najviše do 80% vrijednosti prijavljenog programa. Ostatak sredstava potrebnih za provedbu programa prijavitelji su dužni osigurati iz ostalih izvora.

Prijavitelj se može prijaviti na Natječaj samo s jednim programom.

Na Natječaj se može prijaviti pravna osoba iz sustava sporta – udruga koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14, 70/17 i 98/19) i Zakonu o sportu („Narodne novine“, broj: 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20) te koja ispunjava sve uvjete Natječaja navedene u Uputama za prijavitelje.

Natječaj je otvoren danom objave na mrežnoj stranici Ministarstva turizma i sporta, odnosno od 5. siječnja 2022. godine do 5. veljače 2022. godine.

Više na: POVEZNICA

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook