Visit Us On Facebook

Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2022. godini

Objavio RADA

Ministarstvo turizma i sporta objavljuje Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2022. godini.

Temeljni ciljevi Natječaja su osmisliti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će pridonijeti razvoju sporta, a usmjerene su na poticanje bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem, organiziranje sportskih natjecanja ili sudjelovanja na sportskim natjecanjima.

Ministarstvo turizma i sporta sufinancirat će sportske programe po sljedećim programskim područjima:

1. PP1 Poticanje programa bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem;

2. PP2 Poticanje programa organiziranja natjecanja te sudjelovanja na istima na kojima sudjeluju samo sportaši iz Republike Hrvatske te odlazak sportaša na međunarodno natjecanje izvan Republike Hrvatske;

3. PP3 Poticanje programa organiziranja međunarodnih sportskih natjecanja.

Financijska sredstva za provedbu Natječaja osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. u ukupnome iznosu od 14.816.697,00 kuna. Ministarstvo turizma i sporta sufinancirat će prihvatljive troškove programa najviše do 80% vrijednosti prijavljenog programa. Ostatak sredstava potrebnih za provedbu programa prijavitelji su dužni osigurati iz ostalih izvora.

Prijavitelj se može prijaviti samo na jedno programsko područje Natječaja i samo s jednim programom.

Na Natječaj se može prijaviti pravna osoba iz sustava sporta – udruga koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14, 70/17 i 98/19) i Zakonu o sportu („Narodne novine“, broj: 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20) te koja ispunjava sve uvjete Natječaja navedene u Uputama za prijavitelje.

Natječaj je otvoren danom objave na mrežnoj stranici Ministarstva turizma i sporta, odnosno od 5. siječnja 2022. godine do 5. veljače 2022. godine.

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook