Visit Us On Facebook

Natječaj za tip operacije 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

Objavio RADA

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu podmjere 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ – provedba tipa operacije 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Svrha Natječaja je pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivom razvoju, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu dovoljno prihoda za dostojanstven život za ostanak na ruralnom području čime se pridonosi smanjenju nezaposlenosti na ruralnom području.

Korisnici su poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 2.000 do 7.999 eura upisana u Upisnik poljoprivrednika organizacijskog oblika:

  1. samoopskrbno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
  2. obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
  3. obrt kojem je poljoprivreda pretežita djelatnost upisana u obrtnom registru
  4. trgovačko društvo kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)
  5. zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 EUR do 7.999 EUR, koja moraju biti u rangu mikro ili malog poduzeća na način i pod uvjetima kako je to propisano Prilogom I Uredbe (EU) br. 702/2014.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju je 112.500.000,00 HRK, intenzitet javne potpore je 100% iz Instrumenta Europske unije za oporavak. Visina javne potpore po projektu iznosi 15.000,00 EUR u protuvrijednosti u kunama.

Prijave na Natječaj moguće su od 15. studenoga 2021. godine do 28. prosinca 2021. godine.

Više na: POVEZNICA

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook