Visit Us On Facebook

Novi natječaj iz NPOO-a za projekte javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda

Objavio RADA

Predstavljen novi natječaj sufinanciran iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti u okviru poziva Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnosi na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda. Za ovaj je poziv na raspolaganju 1 milijarda kuna bespovratnih EU sredstava.

U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za provedbu Programa vodnoga gospodarstva osigurano je 5,25 milijardi kuna, od čega 4,06 milijardi kuna za ulaganja u razvoj javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda. Predviđenim ulaganjima planira se do 2026. izgraditi ili rekonstruirati ukupno 956 kilometara mreže javne vodoopskrbe, 775 kilometara mreže javne odvodnje i 12 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Time će se osigurati dostupnost vode za piće kroz sustave javne vodoopskrbe za preko 45 tisuća stanovnika, osigurati pročišćavanje otpadnih voda odgovarajućeg stupnja za preko 200 tisuća ekvivalent stanovnika, te smanjiti gubitke za minimalno 25% na dijelovima sustava koji su predmet rekonstrukcije.

Poziv je otvoren od 14. travnja do iscrpljenja sredstava ili najkasnije do 30. rujna 2022., a prihvatljivi prijavitelji su isključivo javni isporučitelji vodnih usluga koji obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe i/ili odvodnje otpadnih voda.

Više na: POVEZNICA

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook