Visit Us On Facebook

Novi početci u Daruvaru

Objavio RADA

Tijekom ovog tjedna, u Daruvaru su održane čak tri početne konferencije projekata: projekt „UČIM – RADIM – POMAŽEM II“, projekt „Zaželi dostojanstven život u Daruvaru“ te projekt „Iskoristi svaki dan – Živi život aktivan“.

Projekt „UČIM – RADIM – POMAŽEM II“ prijavila je Udruga osoba s invaliditetom a jedan od partnera u projektu je i Grad Daruvar. Projekt je ukupne vrijednosti 3.498.500,00 kuna te se provodi na području grada Daruvara, općine Dežanovac i općine Končanica. Projektom je zaposleno 40 žena koje pružaju potrebne usluge krajnjim korisnicima, odnosno osobama koje se nalaze u nepovoljnom položaju.

Projekt „Zaželi dostojanstven život u Daruvaru“ prijavio je Grad Daruvar s partnerima Centar za socijalnu skrb Daruvar i HZZ područni ured Bjelovar. Cilj ovog projekta je poboljšanje pristupa tržištu rada i obrazovanja ženama, pripadnicama ranjivih skupinama u Gradu Daruvaru. Zaposleno je ukupno 25 žena koje se brinu o 150 korisnika na području grada Daruvara. Projekt se provodi na području grada Daruvara, a financiran je iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.273.725,00 kn.

Udruga Matica umirovljenika Daruvar nositelj je projekta „Iskoristi svaki dan – Živi život aktivan“, a partner na projektu je Grad Daruvar. Cilj projekta je provedba programa aktivnog starenja i povećanje razine socijalne uključenosti umirovljenika u gradu Daruvaru i okolici. Ukupna vrijednost projekta 1.140.927,51 kuna i provodi se na području grada Daruvara, te je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali.

Osobito smo sretni i ponosni jer su čak dva projekta („Zaželi dostojanstven život u Daruvaru“ te projekt „Iskoristi svaki dan – Živi život aktivan“) izašla iz vrijedne radionice Razvojne agencije Daruvar.

Nadamo se da ćemo imati priliku prijaviti što više ovakvih projekata kako bismo osigurali bolji i kvalitetniji život u našem malom Gradu.

Podijeli
Categories: Novosti

Skip to content
Visit Us On Facebook