Visit Us On Facebook

Novosti

NATJEČAJ za podnošenje zahtjeva za potporu iz sektora vina unutar Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. - 2027. za intervenciju „58.1.a.01. – RESTRVINEY(58(1)(a)) – Restrukturiranje i konverzija vinograda“ 3

NATJEČAJ za podnošenje zahtjeva za potporu iz sektora vina unutar Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. za intervenciju „58.1.a.01. – RESTRVINEY(58(1)(a)) – Restrukturiranje i konverzija vinograda“

Predmet Natječaja je dodjela sredstava potpore za intervenciju 58.1.a.01. – RESTRVINEY(58(1)(a)) – Restrukturiranje i konverzija vinograda unutar Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027. sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi intervencija iz sektora vina unutar Strateškog plana zajedničke poljoprivredne Opširnije…

Javni poziv za neposredno sufinanciranje provođenja izobrazno – informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva

Cilj ovog Javnog poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada i povećanju stope odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i recikliranja. Pravo na korištenje sredstava Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti jedinice lokalne samouprave te trgovačka Opširnije…

Javni poziv za neposredno sufinanciranje provođenja izobrazno – informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva 20
Skip to content
Visit Us On Facebook