Visit Us On Facebook

Objava Otvorenog javnog poziva za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2020. godinu

Objavio RADA

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2020. godinu.
Prijave se zaprimaju isključivo od 11.05.- 30.10.2020. godine. Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 30.10.2020. godine.
Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) te fizičkim osobama.

Namjena sredstava je za:
 
•         obrazovanje u 2019. i 2020. godini za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su uređena Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne   novine“, broj 42/08), odnosno Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik („Narodne novine“, broj 134/15)
 
•         ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u 2019. i 2020. godini.
 
 
Sredstva se odobravaju u visini do 80% od iznosa opravdanih troškova za:
 
•         Polaganje majstorskog ispita – 2.600,00 kuna
 
•         Pripremu za polaganje majstorskog ispita – najviše 5.400,00 kuna
 
•         Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti/polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik – 1.200,00/1.500,00 kuna
 
•         Pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti – najviše 3.200,00 kuna
 
•         Prekvalifikaciju za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) – stvarni troškovi školarine
 
•         Polaganje pomoćničkog ispita – 1.200,00 kuna
 
•         Izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja – stvarni troškovi
 
Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 11.05.2020. godine na adresu:
 
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2020. godinu
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB
 
Sve informacije o Programu „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ te popis tražene dokumentacije, mogu se pronaći na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta https://gospodarstvo.gov.hr/javni-pozivi-ministarstva/11168

Više na POVEZNICI

Podijeli
Categories: EdukacijaNatječaji

Skip to content
Visit Us On Facebook