Visit Us On Facebook

Objavljen Radni program i prvi natječaji novog programa Unije Građani, ravnopravnost, prava i vrijednosti

Objavio RADA

Europska komisija je usvojila radni program Unije: Građani, ravnopravnost, prava i vrijednosti za period 2021.-2022.

CERV program osigurava financiranje u području pravosuđa i temeljnih prava. Radnim programom 2021.-2022. financirat će se projektne ideje koje promiču nediskriminaciju i ravnopravnost spolova, prava djeteta, zajedničku europsku povijest i sjećanje, demokratski angažman građana, kao i borbu protiv rasizma i rodno uvjetovanog nasilja.

Nova tematska cjelina vezana za promicanje vrijednosti EU ojačat će zaštitu i promicanje vladavine prava i demokratskog dijaloga, transparentnosti i dobrog upravljanja podržavanjem, osnaživanjem i izgradnjom kapaciteta organizacija civilnog društva aktivnih u promicanju vrijednosti i prava na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i transnacionalnoj razini.

Prihvatljivi prijavitelji su javna tijela i organizacije u državama članicama.

Usvajanje Uredbe očekuje se početkom svibnja, kada će se i službeno potvrditi Radni program.

Više na: POVEZNICA

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook