Visit Us On Facebook

Obrtna sredstva za poljoprivredu i preradu

Objavio Filip Medak

KORISNICI KREDITA

  • Poslovni subjekti privatnog sektora u rangu mikro, malog i srednjeg poduzetništva – trgovačka društva, obrtnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i proizvođačke organizacije ili druge pravne osobe, koji se aktivno bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom i/ili preradom1.
  • Prihvatljiva su ulaganja koja se provode na području Republike Hrvatske.
  • Korisnici moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i/ili registrirani za preradu proizvoda iz Dodatka 1. Ugovora o EU, osim proizvoda ribarstva i akvakulture.
  • Korisnici će morati dokazati da su njihovi zahtjevi za financiranjem podneseni uslijed privremenih poteškoća povezanih s trenutačnom krizom nastalom radi Ruske agresije na Ukrajinu, a ne na temelju općih potreba za financiranjem.

NAMJENA KREDITA

  • Financiranje obrtnih sredstava potrebnih za otklanjanje nestabilnosti u odvijanju proizvodnje i financiranje tekućeg poslovanja (priprema proizvodnje, sirovina i materijal, ostali proizvodni troškovi, troškovi radne snage, podmirenje obveza prema dobavljačima i ostali opći troškovi tekućeg poslovanja; osim kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama i PDV-a).
  • Refinanciranje postojećih kredita nije moguće.
  • HBOR će osim troškova nastalih nakon podnošenja zahtjeva za kredit prihvaćati i povrat prethodno uloženih sredstava (refundaciju), pod uvjetom da takva plaćanja nisu obavljena prije 24. ožujka 2022. godine.

Iznos kredita: od 100.000,00 EUR do 250.000,00 EUR

Ovaj Program je dostupan korisnicima do kraja razdoblja prihvatljivosti koji je rok do kada će biti moguće ugovarati sredstva korisnicima, odnosno najkasnije do 31.12.2023.

Više na: https://www.hbor.hr/obrtna-sredstva-za-poljoprivredu-i-preradu/1076#contacts

Podijeli
Categories: NovostiNatječaji

Skip to content
Visit Us On Facebook