Visit Us On Facebook

Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta za 2022. godinu

Objavio Filip Medak

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Program „očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2022. godinu. Predmet programa je dodjela bespovratnih sredstava namijenjenih očuvanju i razvoju tradicijskih obrta koji se pretežito obavljaju ručnim radom i baštine posebne zanatske vještine i umijeća oslanjajući se na obrasce tradicijske kulture te umjetničkih obrta koji se odlikuju proizvodima i uslugama visoke estetske vrijednosti.

Ciljevi ovog Programa su:

  • očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta
  • jačanje konkurentnosti tradicijskih i umjetničkih obrta
  • povećanje prepoznatljivosti tradicijskih i umjetničkih proizvoda

Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) sa statusom tradicijskog odnosno umjetničkog obrta.

Namjena sredstava:

  • nabava strojeva, postrojenja i opreme,
  • nabava alata i inventara, – prilagodba, uređenje i poboljšanje interijera poslovnog i proizvodnog prostora,
  • uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,
  • upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva,
  • nabava usluga u svrhu razvoja proizvoda,
  • marketinške aktivnosti,
  • edukacija i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna. Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna.

Intenzitet potpore znači bruto iznos potpore izražen kao postotak prihvatljivih troškova, prije odbitka poreza ili drugih naknada, i može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova.

Prijava se podnosi od 31. listopada 2022. a program je otvoren je do iskorištenja sredstava.

Više na: https://mingor.gov.hr/UserDocsImages//UPRAVA%20ZA%20INDUSTRIJU,%20PODUZETNI%C5%A0TVO%20I%20OBRT//Program%20TUO%202022.pdf

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook