Visit Us On Facebook

ODRŽANA RADIONICA U SKLOPU PROJEKTA: „NABAVA I USPOSTAVA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA ZA PODRUČJE OPĆINE KONČANICA“

Objavio RADA

U utorak, 17.02.2021. u 14 sati u Češkom domu u Končanici održana je informativna radionica u sklopu projekta „NABAVA I USPOSTAVA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA ZA PODRUČJE OPĆINE KONČANICA“. Svrha projekta je povećanjem stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjiti količinu otpada koji se odlaže na odlagalištu komunalnog otpada Cerik.

Ukupna vrijednost projekta: 131.600,00 kn

Iznos potpore: 111.860,00 kn.

Projekt je pripremila Razvojna agencija koja je također pomogla pri provedbi.

ODRŽANA RADIONICA U SKLOPU PROJEKTA: „NABAVA I USPOSTAVA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA ZA PODRUČJE OPĆINE KONČANICA“ 1

Kroz radionicu su mještani upoznati s načinom funkcioniranja mobilnog reciklažnog dvorišta, terminima rada kao i vrstama otpada koje će se preuzimati u mobilnom reciklažnom dvorištu u svrhu učinkovitog gospodarenja otpadom uz smanjenje odlaganja otpada na odlagalištima.

ODRŽANA RADIONICA U SKLOPU PROJEKTA: „NABAVA I USPOSTAVA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA ZA PODRUČJE OPĆINE KONČANICA“ 2
Podijeli
Categories: NovostiEdukacija

Skip to content
Visit Us On Facebook