Visit Us On Facebook

Općina Đulovac – uspostava reciklažnog dvorišta

Objavio RADA

U sklopu poziva KK.06.3.1.16 Uspostava reciklažnog dvorišta Razvojna agencija Daruvar pripremila je prijavu za Općinu Đulovac.
Prijava je prihvaćena te je Općina Đulovac potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava 11.09.2020. godine.
U sklopu ovog poziva nabavit će se i uspostaviti mobilno reciklažno dvorište za područje Općine Đulovac s ciljem smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta.

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook