Visit Us On Facebook

Organizacijska podrška

Objavio RADA

Podrška civilnom društvu jedan je od ključnih prioriteta Programa darovnica Europskog gospodarskog prostora i Norveških financijskih mehanizama 2014. – 2021. za koje sredstva osiguravaju Island, Lihtenštajn i Norveška.

Svrha Poziva je strateški podržati hrvatske OCD koje djeluju u najmanje jednom od dva programska područja podrške Fonda:

  • demokracija, aktivno građanstvo, dobro upravljanje i transparentnost;
  • ljudska prava i jednako postupanje kroz prevenciju diskriminacije na temelju rase ili etničkog podrijetla, religije ili uvjerenja, spola, roda, invaliditeta, dobi, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta.

Poziv je usmjeren OCD-ima čije temeljne djelatnosti i strateški ciljevi doprinose postizanju jednog ili više učinaka Fonda.

Ukupan proračun Fonda iznosi 9,06 milijuna eura, od čega je 8.552.000 eura iz EGP financijskog mehanizma, a 508.000 eura iz Norveškog financijskog mehanizma.

Proračun za sufinanciranje projekata raspoređen je kroz sedam javnih poziva:

  • Javni poziv za velike projekte – s proračunom od 3,15 milijuna eura za oko 21 projekt;
  • Javni poziv za Ad-hoc akcijske projekte – s proračunom od 215.000 eura za oko 43 projekta;
  • Javni poziv za projekte sektorskih inovacija – s proračunom od 600.000 eura za oko 3 projekta;
  • Javni poziv za srednje projekte – s proračunom od 2.709.000 eura za oko 45 projekta;
  • Dva javna poziva za male projekte – s proračunom od 630.000 eura za oko 44 projekta te
  • Javni poziv za organizacijsku (institucionalnu) podršku – s proračunom od 420.000 eura za 7 projekata

Dodatno, Fond u Hrvatskoj uključuje proračun za sufinanciranje Fonda za bilateralnu suradnju i Regionalne inicijative civilnog društva kako slijedi:

  • Bilateralna suradnja između hrvatskih OCD-a i OCD-a iz zemalja darovateljica – 85.000 eura i
  • Regionalne inicijative civilnog društva – 115.000 eura

Financijska podrška je paušalni iznos koji 100% financira Fond.

Rok za predaju prijave je 2. svibnja 2022. godine u 12:00 sati.

Više na: POVEZNICA

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook